Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Најнови вести од Долна Нормандија (подготвени од Гласникот) Subscribe to Најнови вести од Долна Нормандија (подготвени од Гласникот)

Вести од Долна Нормандија | Извор: Регион Долна Нормандија (Région Basse-Normadie)
10.11.2012

Известување за печат од 9 ноември 2012 година
 
Како дел од подготовките за новата генерација на европски фондови за периодот 2014-2020 година, регионот Долна Нормандија и префектурата на регионот во петокот на 9 ноември организираа информативен ден за европските фондови во Долна Нормандија. На...
>>>
Вести од Долна Нормандија | Извор: Ле Монд (Le Monde)
22.10.2012
Помалку од една четвртина (23%) од вработените млади Французи – наспрема 45% од младите Британци или 40% од младите Германци – надгледуваат вработен или група вработени, посочува истражувањето објавено на почетокот на месецот, кое инаку беше спроведено од кабинетот за советување и обука „Цегос“ (...
>>>
Вести од Долна Нормандија | Извор: Регион Долна Нормандија (La Région Basse-Normandie)
19.10.2012
Како да се оцени состојбата во Долна Нормандија во однос на предизвиците за одржлив развој? Кои индикатори овозможуваат да се идентификуваат нејзините сили и слабости? Ако сите и` припишуваат одредено еколошко наследство, кои се тогаш опасностите што денес натежнуваат? И кои средства можат да ги...
>>>
Вести од Долна Нормандија | Извор: Нормандски земјоделец (L'agriculteur normand)
26.10.2012
Посетата на фармите може да привлече најразлична публика: семејства на прошетка или на одмор, ученици, група стари лица, стручни установи, рекреативен центар. Согласно вашите желби, производството и можностите на фармата, но и според вашите вештини и географската положба, треба да ја прилагодите...
>>>

Pages

Најнови вести од Република Македонија

Вести од Македонија |
02.07.2012
Петтото издание на фестивалот на француски филм во Охрид започна на 30 јуни 2012 година, а ќе заврши на 5 јули. По четирите претходни изданија, проследени со огромен успех, петтото издание ветува уште побогата програма и интересни филмски наслови. Филмовите ќе се прикажуваат во Центарот за култура „Григор Прличев“. Фестивалот е организиран со поддршка од страна на Регионалниот совет на Долна Нормандија.
>>>
Вести од Македонија | Извори: Француска амбасада во Скопје, Влада на Република Македонија, Македонска радио-телевизија
15.02.2012
Во јануари и февруари 2012 година, Француската амбасада во Република Македонија потпиша три меморандуми за соработка со Адвокатската комора на Република Македонија, со Академијата за судии и јавни обвинители и со Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија. Договорите се однесуваат на претстојниот тригодишен период, односно за 2012, 2013 и 2014 година.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“