Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Risi nga bashkëpunimi Subscribe to RSS - Risi nga bashkëpunimi

Albanian

Risi nga bashkëpunimi

Bashkëpunim i decentralizuar Normandi e Poshtme / Maqedoni -THIRRJE VJETORE PËR PROJEKTE 2013-2014

Në kuadër të bashkëpunimit mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, shpallet një thirrje për projekte për vitin 2013-2014, për aktivitete në Normandi të Poshtme dhe Maqedoni mbi temat më poshtë:
  • Kujtime dhe pajtime  
  • Ruajtje të trashëgimisë kulturore,
  • Të drejta të njeriut.
Parakusht për fitimin e mbështetjes financiare është që projektet të parashikojnë ndikim në Normandi të Poshtme dhe në Maqedoni në sajë të temave të propozuara.
Albanian

Fazë e re e programit për bashkëpunim të decentralizuar Normandi e Poshtme / Maqedoni

Më 25 mars 2014, në Shkup u mbajt takim i partnerëve maqedonas të programit për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë. Partnerët, ministritë, komunat, shoqatat e qytetarëve dhe institucionet që janë të përfshirë në bashkëpunimit, kanë shënuar fazën e re të bashkëpunimit për periudhën prej 2013 deri më 2016. 
 
Albanian

Prezantimi i Strategjisë për Zhvillim Kulturor të Rajonit Planifikues të Pellagonisë: kompletimi i punës trevjeçare në kuadër të boshtit kulturë

Strategjia për Zhvillim Kulturor i rajonit planifikues të Pellagonisë për periudhën 2013-2016 ishte prezantuar para medieve dhe partnerëve të projektit më 4 dhjetor 2013 në Qendrën për Zhvillim të rajonit planifikues të Pellagonisë në Manastir.
Strategjia ishte hartuar në kuadër të boshtit kulturë të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë.

Albanian

Ambasadorja Oer në vizitë të zyrës për bashkëpunim në Shkup

Më 9 dhjetor 2013, z-nja Oer, Ambasadorja e Republikës së Francës në Maqedoni, vizitoi zyrën për bashkëpunim të decentralizuar Normandi e Poshtme/Maqedoni që gjendet në Shkup, në shoqëri të z. Paskal Gale, përgjegjës për bashkëpunim ndërkombëtar dhe institucional pranë ambasadës.
Gjatë kësaj vizite të parë të zyrave, z-nja Oer kishte mundësinë që personalisht të njoftohet me ekipin nga Shkupi. Me këtë rast, ajo edhe njëherë konfirmoi mbështetjen e saj dhe dëshirën të vendoset një synergji e përbashkët mes Ambasadës Franceze dhe bashkëpunimit të decentralizuar.

Albanian

Përforcimi i boshtit institucional, primare për ardhmërinë e bashkëpunimit

Këshill Drejtues i Mesëm në Kaen (11 prill 2013) dhe në Shkup (16 prill 2013) | Bashkëpunimi i decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë po kalon në fazën e saj të tretë. Si çdo vit, partnerët francez dhe maqedonas u takuan bashkë për të biseduar për aktivitetet e zhvilluara në periudhën prej tetor 2012 deri më prill 2013. Ata biseduan edhe për ardhmërinë e bashkëpunimit gjatë tre viteve të ardhshme.

Albanian

Punësimi i të rinjve, tema të vizitës në Normandi të Poshtme

Në sajë të boshtit për të rinj, gjatë periudhës prej 1 deri 5 maj 2013, partnerët maqedonas dhe francez u takuan në Normandi të Poshtme për të biseduar për punësimin dhe mobilitetin e të rinjve.

Albanian

Turizmi, komponent i rëndësishëm për zhvillimin lokal dhe rajonal

Më 28 maj 2013, në Shkup u mbajt takim pune mes delegacionit të Rajonit Mon Sen Mishel nga Normandia e Poshtme dhe organizatës CIRa. Gjatë takimit dy organizatat folën për zhvillimin e turizmit në nivel lokal dhe rajonal, me theks të veçantë në hartimin e strategjisë për turizëm për rajonin jugperëndimor të Maqedonisë.

Albanian

Bashkëpunimi mes komunave nga Maqedonia dhe Normandia e Poshtme – shembull pozitiv për bashkëpunim ndërkombëtar komunal

Më 20 qershor 2013 në Shkup u mbajt takim i grupit të punës së komunave nga Republika e Maqedonisë që bashkëpunojnë me komuna të rajonit të Normandisë së Poshtme. Në takimin që ishte organizuar nga ana e zyrës së bashkëpunimit mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë në Shkup dhe Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL) kanë marrë pjesë përfaqësues të komunave Karposh, Berovë, Ohër dhe Dibër.

Albanian

Diploma nderi për pjesëmarrësit nga Berova (MK) dhe Livaro (FR)

Projekti për korrespodencë mes nxënësve nga Berova (MK) dhe Livaro (FR), në sajë projektit për bashkëpunim të decentralizuar, vazhdon të realizohet pandërprerë. Andaj, më 24 qershor 2013, nxënësit nga Berova dhe Livaro morën diploma nderi për shkresat e tyre. Me këtë rast, kryetari i Berovës ju uroi suksesin të rinjve nga Verova, duke ju shpërndarë diplomat.

Albanian

Vazhdon bashkëpunimi mes Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale të Maqedonisë dhe Këshillit Rajonal të Normandisë së Poshtme

Një delegacion i Rajonit të Normandisë së Poshtme (Francë), e udhëhequr nga zëvendës kryetari i Rajonit të Normandisë së Poshtme, z-nja Ani An, përgjegjëse për bashkëpunim ndërkombëtar, ka vizituar Maqedoninë prej 24 deri 27 qershor 2013. Qëllimi i kësaj vizite pune është të bëhet një pasqyrë e bashkëpunimit bilateral të decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë. Programi për bashkëpunim të decentralizuar mes këtyre dy territoreve ka filluar në vitin 2006.

Albanian

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”