Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Zhvillimi rajonal

Printer-friendly versionSend to friend

Bashkëpunimi institucional

Programi për Bashkëpunim të Decentralizuar mes Rajonit Normandi e Poshtme dhe Republika e Maqedonisë filloi në vitin 2006 me qëllim të vetëm të përforcimit të zhvillimit të bashkëpunimit ndërkombëtar të dy territoreve. Bëhet fjalë për një bashkëpunim të vetëm kur një rajon francez bashkëpunon me një shtet, gjegjësisht me Republikën e Maqedonisë.
 

Qeverisja e drejtë lokale

Përforcimi i pushtetit lokal në dy territoret është thelbi i këtij projekti. Përveç që qeverisja lokale është qendër e aktiviteteve të zbatuara në gjashtë boshtet nga ana e shoqatave të qytetarëve, përforcimi i pushtetit lokal në këtë projekt gjithashtu realizohet me një sërë aktivitetesh transversale për zhvillim lokal dhe rajonal:
 

- Mbështetje të procesit të decentralizimit në Maqedoni;
- Kyçje të krerëve të komunave dhe këshilltarëve komunal në nivelin lokal dhe rajonal në bashkëpunime ndërkombëtare;
- Përforcimi i kapaciteteve të nëpunësve shtetërore në nivelin lokal në dy territoret

 

Zhvillimi i barabartë rajonal

Zhvillimi i barabartë rajonal paraqet një sfidë për dy shtetet: për Francën me anë të reformave territoriale dhe për Maqedoninë me anë të Strategjisë për Zhvillim të Barabartë Rajonal.
 
Decentralizimi në Francë
Decentralizimi në Maqedoni

 

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”