Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Risi nga bashkëpunimi Subscribe to Risi nga bashkëpunimi

Risi nga bashkëpunimi | Koordinim
27/03/2014
Më 25 mars 2014, në Shkup u mbajt takim i partnerëve maqedonas të programit për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë. Partnerët, ministritë, komunat, shoqatat e qytetarëve dhe institucionet që janë të përfshirë në bashkëpunimit, kanë shënuar fazën e re të bashkëpunimit për periudhën prej 2013 deri më 2016. 
 
>>>
Risi nga bashkëpunimi | Koordinim
10/12/2013

Më 9 dhjetor 2013, z-nja Oer, Ambasadorja e Republikës së Francës në Maqedoni, vizitoi zyrën për bashkëpunim të decentralizuar Normandi e Poshtme/Maqedoni që gjendet në Shkup, në shoqëri të z. Paskal Gale, përgjegjës për bashkëpunim ndërkombëtar dhe institucional pranë ambasadës.
Gjatë kësaj vizite të parë të zyrave, z-nja Oer kishte mundësinë që personalisht të njoftohet me ekipin nga Shkupi. Me këtë rast, ajo edhe njëherë konfirmoi mbështetjen e saj dhe dëshirën të vendoset një synergji e përbashkët mes Ambasadës Franceze dhe bashkëpunimit të decentralizuar.

>>>
Risi nga bashkëpunimi | Politika kulturore
05/12/2013

Strategjia për Zhvillim Kulturor i rajonit planifikues të Pellagonisë për periudhën 2013-2016 ishte prezantuar para medieve dhe partnerëve të projektit më 4 dhjetor 2013 në Qendrën për Zhvillim të rajonit planifikues të Pellagonisë në Manastir.
Strategjia ishte hartuar në kuadër të boshtit kulturë të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë.

>>>

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”