Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Programi për Bashkëpunim të Decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë ka për qëllim kryesor të kontribuojë mbi zhvillimin e qeverisjes së drejtë lokale dhe zhvillimin e baraspeshuar rajonal në dy territoret. Ky bashkëpunim realizohet me anë të shkëmbimeve të praktikave të mira në shumë fusha mes aktorëve të ndryshëm si pushteti lokal, shoqata të qytetarëve, institucione arsimore dhe sektori privat.


Risi nga bashkëpunimi | Koordinim
27/03/2014
Më 25 mars 2014, në Shkup u mbajt takim i partnerëve maqedonas të programit për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë. Partnerët, ministritë, komunat, shoqatat e qytetarëve dhe institucionet që janë të përfshirë në bashkëpunimit, kanë shënuar fazën e re të bashkëpunimit për periudhën prej 2013 deri më 2016. 
 
Qëllimi i këtij takimi ishte të prezantohet bashkëpunimi i tërësishëm para partnerëve që janë pjesë e per...
>>>
Risi nga bashkëpunimi | Koordinim
10/12/2013
Më 9 dhjetor 2013, z-nja Oer, Ambasadorja e Republikës së Francës në Maqedoni, vizitoi zyrën për bashkëpunim të decentralizuar Normandi e Poshtme/Maqedoni që gjendet në Shkup, në shoqëri të z. Paskal Gale, përgjegjës për bashkëpunim ndërkombëtar dhe institucional pranë ambasadës.Gjatë kësaj vizite të parë të zyrave, z-nja Oer kishte mundësinë që personalisht të njoftohet me ekipin nga Shkupi. Me këtë rast, ajo edhe njëherë konfirmoi mbështetjen e...
>>>
Risi nga bashkëpunimi | Politika kulturore
05/12/2013
Strategjia për Zhvillim Kulturor i rajonit planifikues të Pellagonisë për periudhën 2013-2016 ishte prezantuar para medieve dhe partnerëve të projektit më 4 dhjetor 2013 në Qendrën për Zhvillim të rajonit planifikues të Pellagonisë në Manastir.Strategjia ishte hartuar në kuadër të boshtit kulturë të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë.Dokumenti ishte rezultat i bashkëpunimit mes Lokomotiva - Qend...
>>>

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”