Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Politika e jashtme

Printer-friendly versionSend to friend

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE - POLITIKA E JASHTME
Integrimi në strukturat euro-atlantike është prioritet i Maqedonisë.
 

Paralelisht me procesin e fitimit të pavarësisë së Republikës së Maqedonisë në vitin 1991, filloi procesin e krijimit dhe pozicionimi i Republikës së Maqedonisë në nivel ndërkombëtar duke krijuar, të komunikimit e bashkëpunimit të zhvillimit dhe duke fituar anëtarësim në organizatat ndërkombëtare. Maqedonia u bë anëtare e Kombeve të Bashkuara më 7 prill 1993, dhe si pasojë e të gjitha agjencive të specializuara, programe dhe fonde nga sistemi i OKB-së. Dy vjet më vonë, në vitin 1995, Maqedonia u bë anëtare e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Këshilli i Evropës, si dhe organizatat tjera relevante rajonale dhe iniciativa. Vitin e kaluar, Republika e Maqedonisë u bashkua Organizatës Botërore të Tregtisë (2003), CEFTA (2006) dhe një anëtar të Frankofonisë (2006).
 

Maqedonia dhe BE-së
Maqedonia është vendi i parë që nënshkroi Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) me Bashkimin Evropian më 9 prill 2001. (Hyri në fuqi më 1 prill 2004.). Anëtarësimi në interesin strategjik të Bashkimit Europian të Republikës së Maqedonisë që nga pavarësia e saj. . Që nga themelimi i marrëdhënieve diplomatike me BE-në në dhjetor të vitit 1995, Maqedonia e identifikojnë veten si një partner i besueshëm dhe aleat të vërtetë të Bashkimit Evropian, duke mos anashkaluar asnjë fazë në qasjen institucionale në Bashkimin: përfundimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit në vitin 1997 . përmes Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit në vitin 2001, fitimin e statusit kandidat për anëtarësim në BE në vitin 2005 dhe rekomandime nga Komisioni Evropian për të filluar negociatat e pranimit në vitin 2009 dhe 2011. Në raportin e progresit të 8 nëntor 2006., Komisioni Evropian dhe tha se vendi SA zotuar për të zbatuar reformat e nevojshme për qëndrimin e saj për bashkim. Që nga janari 2007. Maqedonia i plotëson kërkesat për të Instrumentit të ri Para-Anëtarësimit (IPA).
 

Maqedonia dhe NATO
Anëtarësimi i Republikës së Maqedonisë në NATO mbetet një prioritet strategjik i politikës së jashtme të vendit tonë. Integrimi në Euro-Atlantik është një pasojë logjike e progresit në atë vend ka investuar më shumë se një dekadë. Angazhimi i Maqedonisë për integrimin në strukturat Euro-Atlantike përcaktuar që nga viti 1993, kur Parlamenti i Maqedonisë unanimisht ka miratuar rezolutën për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe rikonfirmoi atë përsëri në vitin 2007. Në deklaratën përfundimtare të Samitit të NATO-s në Bukuresht 2-4 prill 2008), u njoh në mënyrë të qartë përkushtimin e Republikës së Maqedonisë në vlerat dhe aktivitetet operacionale të NATO-s dhe përparimin e vendit në procesin e reformës së përgjithshme.
 

MAQEDONI Frankofonisë
Maqedonia u bë anëtare e plotë e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë (MF), samiti i Organizatës së, të mbajtur në Bukuresht, Rumani, më 28 shtator, 2006 Statusi i lartë në Ministrinë e Financave, i parapriu - pranimi në anëtarësim në MF, të statusit - vëzhgues MF, Samiti në Hanoi, Vietnam, në vitin 1997, dhe ngritjen e statusit të anëtarësimit shok - në Moncton, Kanada në vitin 1999.

Burimi: Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë http://www.mfa.gov.mk/~~pobj
BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR
 

Bashkëpunimi me rajonet
- Republika e Maqedonisë dhe Pula italiane rajon më 15 shtator, 2006 nënshkruan një memorandum të bashkëpunimit ekonomik dhe kulturor.
- Republika e Maqedonisë dhe rajonin francez të Ulët Normandi, më 20 shkurt 2007 nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi në qeverisjen lokale.
 

Ndër bashkëpunim komunal
Edhe në kuadër të Jugosllavisë Federative Socialiste, Republika e Maqedonisë kryer gjerë bashkëpunimin ndër-komunal. Kjo traditë vazhdoi pas pavarësisë në vitin 1991. Sot jo vetëm të ruajtur aktivitetet e filluara tashmë dhe bashkëpunimeve me shumë qytete jashtë vendit, por vendosur lidhje të shumta të reja dhe programe të reja të bashkëpunimit. Kjo iniciativë është mbështetur fuqimisht nga Komonuelthi i NJQV - BNJVL.
 

Fushat e bashkëpunimit me komunat binjake frëngjisht:
- Shkup, Dijon (1961): Bashkëpunimi në fushën e artit
- Manastir dhe Epinal (1968): shkëmbimeve rinore
- Shkup Roubaix 91.973)
- Kumanovë dhe Ren (2002): turizmi, vlerësimi dhe menaxhimi lokal
Bashkëpunimet me komunat në Normandi Poshtme

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”