Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Politika kulturore Subscribe to RSS - Politika kulturore

Albanian

Prezantimi i Strategjisë për Zhvillim Kulturor të Rajonit Planifikues të Pellagonisë: kompletimi i punës trevjeçare në kuadër të boshtit kulturë

Strategjia për Zhvillim Kulturor i rajonit planifikues të Pellagonisë për periudhën 2013-2016 ishte prezantuar para medieve dhe partnerëve të projektit më 4 dhjetor 2013 në Qendrën për Zhvillim të rajonit planifikues të Pellagonisë në Manastir.
Strategjia ishte hartuar në kuadër të boshtit kulturë të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë.

Albanian

Ditët e Kulturës Rajonale në rajonin e planifikimit të Pellagonisë

Si rezultat i iniciativës për formimin e rrjetit rajonal për kulturë në kuadër të projektit për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, prej 26 tetor deri më 13 nëntor 2012 janë mbajtur Ditët Rajonale të Kulturës në gjitha komunat që i përfshin Qendra për Zhvillimin e Rajonit Pellagonik të Planifikimit. 
 
Ditët Rajonale të Kulturës janë faza e dytë e projektit për bashkëpunim ndërkombëtar të financuar nga Ministria e Kulturës, ndërsa realizuar në partneritet mes Normandisë së Poshtme dhe Qendrës për Kulturë. 
 
Albanian

Delegacioni i Maqedonisë për kulturë në vizitë në Normandi të Poshtme

Në kuadër të boshtit për “Politika Kulturore” në periudhën prej 26 deri 30 qershor 2012 ishte realizuar një vizitë zyrtare pune të disa komunave dhe institucioneve kulturore në rajonin e Gjirit Mont Sent Mishel (Pays de la Baie du Mont Saint Michel).

Albanian

Themelimi i rrjetit kulturor rajonal në rajonin e Pellagonisë

Në kuadër të boshtit 4 “Politika Kulturore”, si pjesë e bashkëpunimit të decentralizuar mes rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, Qendra për Iniciativa të Reja në Art dhe Kulturë – Lokomotiva ka organizuar një punëtori në temën “Menaxhimi i Projektit dhe Planifikimi Strategjik” prej 7 deri 10 maj në Manastir. Në punëtorinë kanë marrë pjesë profesionistë nga Manastiri, Prilepi, Resnja, Krivogashtani, Demir Hisari, Krusheva, Novaci si dhe dy ekspertë serb – Kristina Kujunxhiq dhe Marijana Cvetkoviq-Markoviq.  
Albanian

Mont Saint Michel zonë dhe Pellagonisë të lidhura përmes kulturës

Ndërmjet 26-30 qershor 2012, brenda Oskata "Politikat kulturore" Përfaqësuesit e Qendrës për iniciativa të reja në Arteve dhe Kulturës - lokomotivë dhe Rajoni Pelagonian do të shkojë në një vizitë studimore në disa qytete të Zonës Michel Mont Saint.

Albanian

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”