Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Република Македонија има основна цел да придонесе за развојот на доброто локално владеење и рамномерниот регионален развој во двете територии. Оваа соработка се реализира преку преку размени на добри практики во повеќе области меѓу различни чинители како локални власти, здруженија на граѓани, образовни установи и приватен сектор.


Вести од соработката | Координација
15.06.2014
Во текот на оваа недела, тимовите на Фондацијата Метаморфозис од Скопје и Меѓународниот институт за човекови права и Мир од Каен ќе се сретнат во Долна Нормандија. Нивната професионална средба има за цел да ги обучи оние кои обучуваат. Се работи за предавања наменети за наставниците и обучувачите преку кои ќе се истражат и анализираат моделите и методите на едукација, со цел да се истакне важноста на слободата на говор кај младите. 
Во периодот о...
>>>
Вести од соработката | Координација
15.06.2014
Универзитетот за аудиовизуелни уметности Скопје (EСРА) го започнува интересниот проект насловен „Помирувањето и визијата за заедничката иднина на Балканот и Европа. Европа овде – Европа таму (1914-2014)“. Концептот на овој проект е евоцирање на амбиентот во Европа 1914 година, низ аспектот на Европа 2014 преку работата на млади луѓе од сферата на фотографијата и филмот, литературата, ликовните уметности и музиката.
 
Оваа недела, од 17 до 23 јуни...
>>>
Вести од соработката | Координација
13.06.2014
Групата музичари од Долна Нормандија, Баруф оркестар, која се препознава во музичката традиција на Балканот, реши да ја промовира традиционалната македонска музика во Долна Нормандија на оригинален начин. Овој месец, Баруф Оркестарот ќе се претстави пред својата домашна публика во Франција преку изложба на текстови, фотографии и краток филм кои низ зборови, музика и слики ја прикажуваат нивната музичка авантура во Македонија.
 
Изложбата ќе се од...
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“