Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Вести од соработката Subscribe to RSS - Вести од соработката

Macedonian

Вести од соработката

Средишен управен одбор во Прилеп – Зајакнување на соработката меѓу Долна Нормандија и Македонија

Во рамките на децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, на 21 април 2011 во просториите на СЕГА, во Прилеп, се одржа средишниот управен одбор на четвртата година на соработката. На управниот одбор учествуваа македонските партнери од сите шест оски кои се сретнаа со шефот на мисијата на децентрализираната соработка од Регионалниот совет на Долна Нормандија и со координаторот на програмата за соработка. На состанокот учествуваше и претставник од француската амбасада.
Macedonian

Претставници од Федерација на фармери на Македонија во работна посета на Долна Нормандија

Македонска делегација составена од претставници на ФФРМ и млеко-производители имаа можност да ги посетат фармите во Долна Нормандија, лабораториите за производство на млеко, земјоделската банка, техничкиот начин на работа со одделни групи на фармери, но и да присуствуваат на генералното собрание на АФДИ.
Macedonian

Работилница за анализа и стратешко планирање за развој на културата во регионот Пелагонија

Битола беше домаќин на работилницата во времетраење од четири дена на која земаа активно учество триесетина претставници на културниот сектор од сите девет општини на Пелагонискиот регион (претставници од општините одговорни за култура, јавните културни институции, здруженија на граѓани, независни уметници, занаетчиски здруженија итн.).
Macedonian

Студиска посета за мрежата за младинско информирање, локално партнерство и модалитетите на негово спроведување

Во периодот од 03 до 07 април тимот на Младинскиот Информативен и Советодавен центар ИНФО СЕГА, заедно со извршниот директор на Коалиција СЕГА, советник од Локалната самоуправа Струмица и претставник од одделот ЛЕР на општина Штип присуствуваа на студиската посета за Мрежата за младинско информирање, Локалното партнерство и модалитетите на негово спроведување во Долна Нормандија, Франција.
Macedonian

Обуки за користење на Wiki.mk во Скопје, Велес и Дебар

Април 2011; Скопје, Велес, Дебар (МК) - Овој месец Фондацијата Метаморфозис одржа обуки за користење на Wiki.mk. На обуките организирани во Скопје (16.04.2011), Велес (08.04.2011) и Дебар (01.04.2011) учесниците се запознаа со Вики софтверот и неговата употреба.
Macedonian

Студиска посета во регионот Долна Нормандија

Во периодот од 8ми до 11ти декември 2010 година, државна делегација од Македонија го посети регионот Долна Нормандија. Делегацијата беше составена од г-н Павле Саздов , Државен секретар во Министерство за информатичко општество, г-н Александар Угриноски од Агенцијата за државни службеници, г-н Бардил Јашари, Директор на Фондацијата Метаморфозис и г-ца Елена Игнатова, проектен координатор во Фондација Метаморфозис.
Macedonian

Зајакнување на соработката на земјоделците

Од 16 до 26 февруари 2011 година, двајца претставници од АФДИ беа во посета на Македонија. Целта на студиската посета беше да се остварат средби со идентификуваните пилот групи.
Macedonian

Презентирана методологија за заштита на архитектонското наследство во Македонија

На 23 февруари годинава, Градоначалникот Горан Петров во функција на претседател на Асоцијацијата на градови од Македонија со архитектонско наследство оствари средба со делегација на Француската национална асоцијација на градови со историја и уметност. Оваа средба е дел од Оската 3 „Попис на културно наследство“ од проектот за децентрализирана соработка меѓу францускиот регион Долна Нормандија и Македонија.
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“