петок 22 јуни 2012

Новости од соработката - Action 6

15 јуни 2010
Берово (Македонија)

Во периодот од 10 до 13 мај, делегација на Ливаро го посети Берово. Целите на посетата беа да се запознае средината и да се постават основите за една цврста и конкретна соработка. Впечатоците од посетата на делегацијата ги запиша еден новинар на „Курие де Балкан“.

3 јули 2009
Француска Амбасада во Скопје

Претседателот на регионот Долна Нормандија, Г. Лоран Бове, ќе го посети Скопје на 7 и 8 јули 2009 во рамките на децентрализирана соработка кој ги поврзува Македонија и Долна Нормандија.

12 февруари 2009
Le Courrier des Balkans / Le Courrier de la Macédoine

На 28 Јануари 2009 година се одржа еднодевно информирање за програмата «Европа за граѓаните», организирана за претставниците на македонските општини и македонските НВО од страна на Асоцијацијта на агенциите за локална демократија (АЛДА). Оваа обука се одржа во склоп на проектот за Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA