петок 22 јуни 2012

5- Одржлив туризам и наслетство

Партнери:
- Вештини и Откривање (Savoir Faire et Découverte) (La Carneille, Долна Нормандија )
- ЦИРа (Скопје, Македонија)


>>Агенда

>> Новости од соработката
15 август 2010
Makedonija

Срѓан Амет од ЦИРа најавува обнова на стари традиционални објекти во Новаци, Маврово - Ростуше и во Берово


>> Новости од Долна Нормандија и Новости на децентралиэирана соработка
18 јуни 2010
Vecer

Туристите се изненадени од богатата флора и фауна на земјава и најавуваат посета на нови групи француски граѓани


>> Новости од Македонија
План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA