петок 22 јуни 2012

Агенда

Пронајдете ги сите настани организирани во различните домени од децентрализираната соработка Долна Нормандија Македонија.

Поминати настани

•23 септември 2010 - Skopje (Macédoine)
• OД 16 септември 2010 Дo 17 септември 2010 - Caen (Basse-Normandie)
• OД 3 септември 2010 Дo 5 септември 2010 - Штип
•10 август 2010 - Охрид
• OД 6 април 2010 Дo 4 јули 2010 - Македонија
•30 април 2010 - Livarot (Basse-Normandie)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA