петок 22 јуни 2012

Контакт

Што се однесува на страницата за соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, можете да ги контактирате Вести од Балканот (Le Courrier des Balkans) во Франција, и Гласникот (Le Courrier de la Macédoine) во Македонија.

- Вести од Балканот (Le Courrier des Balkans)
Габриел Ноде (Gabrielle Naudé)
Одговорна за мисијата
Тел.: +33 9 50 72 22 26
Е-мејл: gabrielle.naude@courriers.info

- Гласникот (Le Courrier de la Macédoine)
Илинка Гичова
Координатор
Тел.: + 389 2 30 72 040
Е-мејл: glasnikot@yahoo.com

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA