петок 22 јуни 2012

1- Употреба на информатичко-комуникациски технологии (ИКT)


>> Агенда

>> Новости од соработката
18 јануари 2010
EPN

Аниматорите на долнонормандиските дигитални клубови организираа обука за своите колеги од Македонија во три градови во Долна Нормандија. Во рамките на оваа посета, беа вклучени културни размени и споделување знаења и искуства.


>> Новости од Долна Нормандија и Новости на децентралиэирана соработка
3 ноември 2009
Европска унија – Регионален одбор

Разговорите отпочнати минатата пролет помеѓу Заедничкиот советодавен одбор на ЕУ и Поранешната југословенска Република Македонија продолжија на 29 октомври во Брисел.


>> Новости од Македонија

>> Контакт
План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA