петок 22 јуни 2012

6- Партнерство меѓу локални заедници


>>Агенда

>> Новости од соработката
15 јуни 2010
Берово (Македонија)

Во периодот од 10 до 13 мај, делегација на Ливаро го посети Берово. Целите на посетата беа да се запознае средината и да се постават основите за една цврста и конкретна соработка. Впечатоците од посетата на делегацијата ги запиша еден новинар на „Курие де Балкан“.


>> Новости од Долна Нормандија и Новости на децентралиэирана соработка
3 ноември 2009
Европска унија – Регионален одбор

Разговорите отпочнати минатата пролет помеѓу Заедничкиот советодавен одбор на ЕУ и Поранешната југословенска Република Македонија продолжија на 29 октомври во Брисел.


>> Новости од Македонија
14 октомври 2008
European Union - Delegation of the European Commission in Skopje
http://crbn-mk.courriers.info/spip.php?page=nouvelles_de_macedoine&id_article=239

At a conference held today in Skopje, a project for support of public financial management in municipalities was presented. This project will provide support to local self-government units that have not or just recently met the financial criteria to enter into the second phase of fiscal decentralisation. The 12-month project aims at enhancing the competences and capacities of the target municipalities in the area of public financial management for effectively meeting the challenges of the fiscal decentralisation process.


>> Корисни линкови
План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA