петок 22 јуни 2012

Новости од соработката - Action 4

3 јули 2009
Француска Амбасада во Скопје

Претседателот на регионот Долна Нормандија, Г. Лоран Бове, ќе го посети Скопје на 7 и 8 јули 2009 во рамките на децентрализирана соработка кој ги поврзува Македонија и Долна Нормандија.

28 мај 2009
Теа Модерна

Во својство на эаменик-председател на Комисијата эа култура во Регионалниот совет на Долна Нормандија (Франција), Арно Фонтен деновиве престојуваше во Македонија со цел да ги координира активностите эа културна соработка на општинско ниво помеѓу Република Македоија и Долна Нормандија. Активностите на културен план се дел проектот эа децентралиэирана соработка регионот на Долна Нормандија во Франција и општини од Република Македонија.

12 февруари 2009
Le Courrier des Balkans / Le Courrier de la Macédoine

На 28 Јануари 2009 година се одржа еднодевно информирање за програмата «Европа за граѓаните», организирана за претставниците на македонските општини и македонските НВО од страна на Асоцијацијта на агенциите за локална демократија (АЛДА). Оваа обука се одржа во склоп на проектот за Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA