петок 22 јуни 2012

Новости од соработката - Action 1

18 јануари 2010
EPN

Аниматорите на долнонормандиските дигитални клубови организираа обука за своите колеги од Македонија во три градови во Долна Нормандија. Во рамките на оваа посета, беа вклучени културни размени и споделување знаења и искуства.

15 октомври 2009
фондацијата Метаморфозис

Во рамките на Проектот за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, на 7 јули, 2009 г. во Скопје фондацијата Метаморфозис организираше тркалезна маса на која се разгледуваше прашањето «дали новите технологии го поттикнуваат активното граѓанско учество?».

3 јули 2009
Француска Амбасада во Скопје

Претседателот на регионот Долна Нормандија, Г. Лоран Бове, ќе го посети Скопје на 7 и 8 јули 2009 во рамките на децентрализирана соработка кој ги поврзува Македонија и Долна Нормандија.

12 февруари 2009
Le Courrier des Balkans / Le Courrier de la Macédoine

На 28 Јануари 2009 година се одржа еднодевно информирање за програмата «Европа за граѓаните», организирана за претставниците на македонските општини и македонските НВО од страна на Асоцијацијта на агенциите за локална демократија (АЛДА). Оваа обука се одржа во склоп на проектот за Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија.

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA