петок 22 јуни 2012
Accueil > македонски јазик > Соработката помеѓу Долна Нормандија и Македонија > Домени за соработка : > 6- Партнерство меѓу локални заедници > Акција 6: Партнерство меѓу локални заедници «Да се поттикне воспоставувањето или зајакнувањето на врските помеѓу локалните единици од двете територии»

Акција 6: Партнерство меѓу локални заедници
«Да се поттикне воспоставувањето или зајакнувањето на врските помеѓу локалните единици од двете територии»

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA