петок 22 јуни 2012

Новости од Долна Нормандија и Новости на децентралиэирана соработка - Action 1

3 ноември 2009
Европска унија – Регионален одбор

Разговорите отпочнати минатата пролет помеѓу Заедничкиот советодавен одбор на ЕУ и Поранешната југословенска Република Македонија продолжија на 29 октомври во Брисел.

1 октомври 2009
Министерство за надворешни работи и европски прашања

Францускиот атлас на децентрализирана соработка, како и Берзата за проекти за децентрализирана соработка отсега Ви се достапни на веб-сајтот „Франс дипломаси“ (France Diplomatie). Долгоочекуваните алатки можете да ги најдете на новиот портал за децентрализирана соработка на „Франс дипломаси“ на www.diplomatie.gouv.fr/cncd.

3 јули 2009
Reflets бр.71

Регионот се стреми кон дигитално уредување на Долна Нормандија. Целта: целосно покривање на територијата со широкопојасен интернет до 2013 год., и да се подготви доаѓањето на широкопојасниот интернет.

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA