петок 22 јуни 2012

Новости од Македонија - Action 4

1 април 2010

Со концерт на Есма Реџепова започна шестата „Балканска пролет“ во која до 28 мај ќе биде презентирана македонската култура

План на интернет страната | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA