Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Република Македонија има основна цел да придонесе за развојот на доброто локално владеење и рамномерниот регионален развој во двете територии. Оваа соработка се реализира преку преку размени на добри практики во повеќе области меѓу различни чинители како локални власти, здруженија на граѓани, образовни установи и приватен сектор.


Вести од соработката | Координација
05.09.2014
Интересна изложба произлезе од невообичаена визија и партнерство помеѓу повеќе актери во Долна Нормандија и Македонија.
 
Се работи за изложба на фотографии насловена „Коњи за зачувување на природната средина : вкрстени погледи во Нормандија и Европа“. Изложбата се стреми да го истакне потеклото и еколошката улога на коњите кои потекнуваат од диви раси, за зачувување на две природни средини со различни карактеристики : планинската природна средин...
>>>
Вести од соработката | Координација
26.08.2014
На 25 август Школата за човекови права за млади ги додели сертификатите на 20 македонски и француски учесници. Оваа летна школа организирана од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Институтот за човекови права и мир од Каен кој им овозможи на младите од Македонија и Франција да разменуваат мислења на темата „дела од омраза помеѓу младите по основ на етничка и религиозна припадност“ кај младите.  
 
Мултикултур...
>>>
Вести од соработката | Координација
20.08.2014
На 19 август, 20 млади од Долна Нормандија и Македонија учествуваа на официјалното отварање на „Школата за човекови права за младите од Република Македонија и Франција“. Летната школа е на тема „дела од омраза помеѓу младите по основ на етничка и религиозна припадност“. Оваа школа има мултиетнички, мултинационален и мултикултурен карактер.
 
Амбасадорката на Франција во Македонија, госпоѓа Лоренс Оер која ја отвори интернационалната школа исто та...
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“