Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Koordinim Subscribe to RSS - Koordinim

Albanian

Bashkëpunim i decentralizuar Normandi e Poshtme / Maqedoni -THIRRJE VJETORE PËR PROJEKTE 2013-2014

Në kuadër të bashkëpunimit mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, shpallet një thirrje për projekte për vitin 2013-2014, për aktivitete në Normandi të Poshtme dhe Maqedoni mbi temat më poshtë:
  • Kujtime dhe pajtime  
  • Ruajtje të trashëgimisë kulturore,
  • Të drejta të njeriut.
Parakusht për fitimin e mbështetjes financiare është që projektet të parashikojnë ndikim në Normandi të Poshtme dhe në Maqedoni në sajë të temave të propozuara.
Albanian

Fazë e re e programit për bashkëpunim të decentralizuar Normandi e Poshtme / Maqedoni

Më 25 mars 2014, në Shkup u mbajt takim i partnerëve maqedonas të programit për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë. Partnerët, ministritë, komunat, shoqatat e qytetarëve dhe institucionet që janë të përfshirë në bashkëpunimit, kanë shënuar fazën e re të bashkëpunimit për periudhën prej 2013 deri më 2016. 
 
Albanian

Ambasadorja Oer në vizitë të zyrës për bashkëpunim në Shkup

Më 9 dhjetor 2013, z-nja Oer, Ambasadorja e Republikës së Francës në Maqedoni, vizitoi zyrën për bashkëpunim të decentralizuar Normandi e Poshtme/Maqedoni që gjendet në Shkup, në shoqëri të z. Paskal Gale, përgjegjës për bashkëpunim ndërkombëtar dhe institucional pranë ambasadës.
Gjatë kësaj vizite të parë të zyrave, z-nja Oer kishte mundësinë që personalisht të njoftohet me ekipin nga Shkupi. Me këtë rast, ajo edhe njëherë konfirmoi mbështetjen e saj dhe dëshirën të vendoset një synergji e përbashkët mes Ambasadës Franceze dhe bashkëpunimit të decentralizuar.

Albanian

Përforcimi i boshtit institucional, primare për ardhmërinë e bashkëpunimit

Këshill Drejtues i Mesëm në Kaen (11 prill 2013) dhe në Shkup (16 prill 2013) | Bashkëpunimi i decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë po kalon në fazën e saj të tretë. Si çdo vit, partnerët francez dhe maqedonas u takuan bashkë për të biseduar për aktivitetet e zhvilluara në periudhën prej tetor 2012 deri më prill 2013. Ata biseduan edhe për ardhmërinë e bashkëpunimit gjatë tre viteve të ardhshme.

Albanian

Vazhdon bashkëpunimi mes Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale të Maqedonisë dhe Këshillit Rajonal të Normandisë së Poshtme

Një delegacion i Rajonit të Normandisë së Poshtme (Francë), e udhëhequr nga zëvendës kryetari i Rajonit të Normandisë së Poshtme, z-nja Ani An, përgjegjëse për bashkëpunim ndërkombëtar, ka vizituar Maqedoninë prej 24 deri 27 qershor 2013. Qëllimi i kësaj vizite pune është të bëhet një pasqyrë e bashkëpunimit bilateral të decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë. Programi për bashkëpunim të decentralizuar mes këtyre dy territoreve ka filluar në vitin 2006.

Albanian

Takim i ministrit Nikolla Popovski me zëvendës-kryetarin e Rajonit të Normandisë së Poshtme, z-nj Ani An

Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë, Nikolla Popovski, më 26 korrik 2013 realizoi takim me delegacionin e Rajonit të Normandisë së Poshtme (Francë), i cili ishte në vizitë pune treditëshe në Maqedoni, i udhëhequr nga z-nja Ani An, zëvendës kryetari i Rajonit dhe përgjegjëse për bashkëpunim ndërkombëtar. E.S. Lorans Oer, ambasadorja e Francës në Maqedoni gjithashtu ishte e pranishme në takimin mes ministrit Popovski dhe z-nj Ani An.

Albanian

Bashkëpunimi i qyteteve në kuadër të bashkëpunimit të decentralizuar mes Maqedonisë dhe Normandisë së Poshtme i përforcon miqësitë mes qytetarëve dhe autoriteteve lokale

Një delegacion i lartë i Rajonit të Normandisë së Poshtme (Francë), e udhëhequr nga zëvendës kryetari i Rajonit të Normandisë së Poshtme, z-nja Ani An, përgjegjëse për bashkëpunim ndërkombëtar, ka vizituar Maqedoninë prej 24 deri 27 qershor 2013. Qëllimi i kësaj vizite pune është të bëhet një pasqyrë e bashkëpunimit bilateral të decentralizuar mes Rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Republikës së Maqedonisë, e cila gjashtë vite radhazi zhvillohet mes dy territoreve.

Albanian

Intervistë me z-nj Ani An, zëvendës kryetare e Rajonit Normandi e Poshtme (Ambasada e Republikës së Francës në Maqedoni)

Pas vizitës së saj zyrtare Maqedonisë në qershor të këtij viti, z-nja Ani An, zëvendës kryetare e Rajonit Normandia e Poshtme e Francës, u përgjigj disa pyetjeve dhe prezantoi drejtimet për zhvillimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë.  

Albanian

Krahasim i sistemit juridik francez dhe maqedonas – hapi i parë drejt shkëmbimit më të strukturuar me Francën

Më 21 shkurt 2013, në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë”, për herë të parë u zhvillua seminar dedikuar të drejtës krahasuese të sistemit juridik francez dhe maqedonas. Iniciativa për organizimin e një evenimenti të tillë është marrë nga Instituti Ndërkombëtar për të Drejta të Njeriut dhe Paqe i cili prej kohe bashkëpunon me Maqedoninë në temat e të drejtave të njeriut dhe të drejtën e punës. 
 
Albanian

Seminar njëditësh në temën: Shqyrtim krahasues i të drejtës në Francë dhe Maqedoni

Ambasada e Francës në Maqedoni, Instituti Ndërkombëtar për të Drejta të Njeriut nga Kaen, Fakulteti Juridik nga Shkupi, në partneritet me projektin për bashkëpunim të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë dhe Fakulteti Juridik nga Kaen organizojnë një seminar njëditësh me qëllim që të zhvillohet një pasqyrë e përbashkët e të drejtës së punës në Maqedoni dhe Francë. Në mesin e pjesëmarrësve do të ketë edhe dhjetëra studentë të magjistraturës nga e drejta themelore nga Franca që interesohen në temën. 
 
Albanian

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”