Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Дигитални технологии

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Спроведувањето на процесот на децентрализација во Република Македонија бара се поголема вклученост на информатичко комуникациските технологии (ИКТ) за подобрување на учеството на граѓаните во јавниот процес на одлучување и локалната власт. Новите технологии претставуваат движечка сила во воведувањето на реформите во јавната администрација за да се овозможи поголема отвореност на институциите во однос граѓаните.
 
Се повеќе и повеќе, граѓаните се свртени кон нови форми на информирање. Ова бара поголемо создавање на е-содржини со локални новости.
Политиката на Регионот Долна Нормандија во областа на дигиталниот развој се потпира врз заедничка визија на локалните единици, официјализирани со Стратегијата за регионална кохеренција и дигитално уредување.
 

Цели

• Подобрување на дигиталните капацитети на локалните заедници во Долна Нормандија и Македонија;
• Користење на информатичко комуникациските технологии (ИКТ) за зајакнување на граѓанското учество во процесот на одлучување и локално управување;
• Создавање на терен за работа преку јавен пристап до Интернет.
 

Главни активности

• Меѓународна конференција за граѓанското учество преку новите медиуми одржана во Скопје, во 2009 год.;
• Размена на искуства меѓу аниматорите во дигиталните клубови во Македонија и Долна Нормандија;
• Конференција на тема „ Интернет простор и човекови права“ во Каен, Франција 2011 год.;
• Создавање на вики портали за промовирање на содржини на локално и регионално ниво;
• Уредување на водич за користење на вики портали и обука на млади за користење на вики порталите како алатка за промовирање на териториите.
 

За повеќе информации погледнете ја програмата на активности

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Дигитални технологии
07.03.2013
Фондацијата Метаморфозис подготви ново кратко анимирано видео насловено „Денари“. Станува збор за најновото и последно издание од серијалот на кратки и анимирани видеа кое нуди едукативни факти за македонските пари и кое следи по „Брзина на звук“, видео инспирирано од областа на физиката и „Правопис“ видео кое ги прикажува честите правописни грешки. Сите три видеа имаат едукативна содржина и се направени со цел да нè потсетат колку е важно образованието, како формалното, така и неформалното и колку е значајна улогата на образовните ресурси во образовниот процес.
>>>
Вести од соработката | Дигитални технологии
21.01.2013
Како дел од активностите на тема дигиталните медиуми на Дирекцијата за дигитален развој на територијата на Регионалниот совет на Долна Нормандија, директорот на фондацијата Метаморфозис, Бардил Јашари замина на посета во Долна Нормандија на 17 и 18 јануари 2013 година.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“