Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Развој на земјоделство Subscribe to RSS - Развој на земјоделство

Macedonian

Квалитетот на млекото – приоритет на петтата година на соработката кај фармерите

Француските фармери од АФДИ, г. Ришар Деминик и г-ѓата Одил Лебарбеншон, ја посетија Македонија во периодот од 27ми февруари до 4ти март 2012. Работната мисија ја започнаа во Скопје, со учество на „Балканската конференција за управување со кооперативите во услови на пазарна економија“, која се одржа на 28ми февруари. Пред присутните фармери и новинари од Македонија и Косово, француските фармери ја претставија соработката меѓу АФДИ и ФФРМ.
 
Macedonian

Француските земјоделци во работна посета на Македонија

По повод „Балканската конференција за управување со кооперативите во услови на пазарна економија“, во периодот од 27ми февруари до 4ти март, во Македонија ќе престојува француската делегација на фармери, во рамките на оската развој на земјоделството.
Macedonian

Зајакнување на капацитетите на сточарите за рентабилност и долгорочност на млечното производство

Обука за вoдење на сметководствената евиденција на фарма, што ФФРМ како нов пакет на услуги ги нуди за своето членство, се одржа во јули во Горна Бањица за претставници на Здружението на одгледувачи на крави „Вардар“ од Гостивар.
 
Macedonian

Претставници од Федерација на фармери на Македонија во работна посета на Долна Нормандија

Македонска делегација составена од претставници на ФФРМ и млеко-производители имаа можност да ги посетат фармите во Долна Нормандија, лабораториите за производство на млеко, земјоделската банка, техничкиот начин на работа со одделни групи на фармери, но и да присуствуваат на генералното собрание на АФДИ.
Macedonian

Зајакнување на соработката на земјоделците

Од 16 до 26 февруари 2011 година, двајца претставници од АФДИ беа во посета на Македонија. Целта на студиската посета беше да се остварат средби со идентификуваните пилот групи.
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“