Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Развој на земјоделство Subscribe to RSS - Развој на земјоделство

Macedonian

Македонски фармери во посета на Косово

На 12 август 2013 година, Федерацијата на фармери на Република Македонија организираше студиско посета на македонски фармери во Косово. Посетата беше организирана во соработка со ИАДК (Иницијатива за развој на земјоделството на Косово). На студиското патување учествуваа 13 фармери од Југозападниот и Скопскиот регион на Македонија. Посетата имаше за цел да се разменат искуства во делот на одржување на хигиена на фарма и правилна исхрана на добитокот.

Macedonian

Презентирани резултатите од лабораториските анализи на млеко

Во периодот од 30 до 31 јули 2013 година беа реализирани последните теренски активности на пилот фармите во рамките на проектот за подобрување на квалитетот на млекото спроведен на две пилот фарми од страна на Федерацијата на Фармери на Македонија (ФФРМ) и асоцијацијата на француски земјоделци (АФДИ).  Првите испитувања обуки за квалитетот на млекото беа направени во септември 2012 година.

Macedonian

Хигиената e неопходна за квалитетно млеко

Федерацијата на фармерите на РМ и земјоделски техничар од млекарата „Суташ" ја посетија фармата на Вера Трајковска од скопското село Илинден, каде што со сточари одржаа обука за обезбедување на хигиена на млекото од процесот на молзење до носење на млекото во млекарниците. На работилница беа пренесени француските практики кои Вера Трајковска и земјоделскиот техничар од Суташ, Симона Анѓелеска ги видоа за време на нивниот престој во Франција кои се пременуваат од земјоделците од Долна Нормандија.

Macedonian

Француски фармери во посета на Македонија

Во периодот од 22 до 28 јуни 2013 година, двајца млеко производители од Долна Нормандија беа во посета на Македонија. Посетата на француските фармери имаше за цел да ја поттикне свеста на македонските млеко производители за подобрување на квалитетот на млекото за да се зголеми неговата конкурентност на пазарот. Во таа насока, тие посетија неколку фарми низ Македонија и одржаа работилница на тема „ Здружување на млеко производителите во кооперативи и откупни пунктови“. Работилницата се одржа во ново отворената млекара „Суташ".

Macedonian

Квалитетот на млекото останува главен предизвик за македонските млеко-производители

Во периодот од 14 до 20 мај 2013, македонска делегација на фармери од ФФРМ оствари работна посета во Франција, односно во Долна Нормандија. Делегацијата составена од тројца учесници, беше составена од двајца сопственици на пилот фармите со кои се работи во Македонија и од еден техничар за млеко. Во текот на 5-дневната посета која главно се одвиваше на терен, македонските фармери имаа можност да разменат голем број на искуства и идеи со француските земјоделци и експертите од областа на производството на млеко.
 
Macedonian

Македонски фармери и техничари за млеко на работна посета во Долна Нормандија

Фармери и техничари за млеко од Македонија ќе ја посетат Франција во периодот од 14-20 мај 2013 година. Сопствениците на пилот фармите со кои што ФФРМ работеше и во претходниот период  и еден техничар за млеко се дел од делегацијата на земјоделци кои ќе ги посетат фармите во Долна Нормандија.
 
Macedonian

ФФРМ и АФДИ ја планираат идната тригодишна соработка

Во рамките на децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, претставници од француската организација на Француски земјоделци и меѓународен развој АФДИ од Долна Нормандија беа на посета во Македонија со цел да остварат средба со претставници на Федерацијата на фармери на Република Македонија - ФФРМ. Целта на средбата беше да се прецизираат активностите предвидени за оваа трета година од проектот како и да се превидат  активностите за идната тригодишна соработка за периодот 2013-2016 година.
 
Macedonian

ФФРМ објави брошура за хигиена на млеко

Macedonian
По работилниците за подобрување на хигиената и квалитетот на млекото, организирани во рамките на оската „Развој на земјоделство“, беше составена и објавена брошура за хигиена на млекото на македонски јазик.

ФФРМ организира работилници за подобрување на хигиената и квалитетот на млекото

Федерацијата на фармерите на Република Македонија, во рамки на заедничката програма со Француската асоцијација на земјоделци за меѓународен развој (АФДИ) поддржана од Асоцијацијата на агенции за локална демократија (АЛДА) организира четири работилници за подобрување на хигиената и квалитетот на млекото за фармери од Република Македонија. Целта на работилниците е да се обезбеди спој помеѓу научните достигнувања и земјоделските практики што ќе води кон подобрување на постапките при млекопроизводството а со тоа кон подобрување на хигиената и квалитетот на млекото во Република Македонија.
Macedonian

Размена на искуства помеѓу ФФРМ и АФДИ за подобрување на квалитетот на млекото

Во рамките на оската „земјоделски политики“, Федерацијата на фармерите на РМ организира седумдневна посета на Француската земјоделска организација АФДИ со која спроведува проект за подобрување на квалитетот на млекото од 8 до 15 август 2012 година. Во рамките на оваа посета се реализираа неколку средби со сточари и млекари низ повеќе места во Македонија (Тетово, Куманово, Битола и Струмица).
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“