Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Културни политики Subscribe to RSS - Културни политики

Macedonian

Претставување на Стратегијата за културен развој на Пелагонискиот плански регион: заокружување на тригодишната работа во рамките на оската култура

Стратегијата за културен развој на Пелагонискиот плански регион за периодот 2013-2016 година беше претставена пред медиумите и партнерите на проектот на 4 декември 2013 година во Центарот за развој на Пелагониски плански регион во Битола. Стратегијата беше изработена во рамките на оската култура од децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Република Македонија.
Macedonian

„For want of a better “ : артисти од Долна Нормандија настапуваа во Македонија

На 22 октомври 2013, група од тројца француски артисти, со својот перформанс „For want of a better“ се претставија на скопската публика за време на шестото издание на Локомоушн. Овој фестивал на модерен танц и перформанс, организиран од страна на Локомотива,  со години наназад не само што ги презентира најновите остварувања во доменот на изведувачките уметности, туку и развива дискурзивни пракси со кои се редефинирапозицијата на оваа современа уметничка форма во Европа и кај нас.
 
Macedonian

Средба на организациите и општинските претставници од областа на туризмот во Долна Нормандија „Соработка-култура-туризам: предности и потенцијали“

На 5 септември 2013 година, во Вилдје ле Поел, официјалните претставници од мешовитиот синдикат на Областа на Заливот Мон Сен Мишел организираа средба со цел да ги претстават  активностите во областа на културата и туризмот, во рамките на децентрализираната соработка Долна Нормандија/Македонија, реализирани во соработка со Локомотива и ЦИРа.
Macedonian

Работна посета на тема културни политики во областа на Заливот Сен Мишел

Согласно резултатите од работилницата која се одржа во Битола од 29 до 31 мај 2013г. и утврдениот потенцијал за можна соработка помеѓу институционалниот сектор и културните актери од регионот Пелагонија (МК) и областа на Заливот Мон Сен Мишел (ДН), во периодот од 16 до 19 јуни 2013г. се реализираше работна посета на областа на Заливот Мон Сен Мишел.

Macedonian

Одржани работилници на тема: „Tуризмот во функција на едукација и култура“ и „Вмрежување“

Во периодот од 29 до 31 мај, во Битола, се одржаа работилници со цел да се разгледа можноста за изработка на стратегија од областа на културата и туризмот, за регионот Пелагонија. Повторно како организатори на овој настан се јавуваат  Локомотива и Центарот за регионален развој на Пелагонија, кои во 2012 година ги организираа Првите денови на културата, исто така одржани во рамките на децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија.
 
Macedonian

Регионални денови на културата во пелагонискиот плански регион

Како резултат на иницијативата за формирање на регионална мрежа за културата во рамките на проектот за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, од 26 октомври до 13 ноември 2012 година се одржуваат Регионални денови на културата во сите општини кои ги опфаќа Центарот за развој на пелагонискиот плански регион.
 
Регионални денови на културата претставува втора фаза од проектот за меѓународна соработка финансиран од Министерството за култура, а реализиран во партнерство меѓу Долна Нормандија и Центарот за култура.
 
Macedonian

Формирање на регионална културна мрежа во Пелагонискиот регион

По успешната реализација на работилницата во Битола за “Управување со проектен циклус и стратешко планирање” која се одржи од 7-ми до 10-ти мај како дел од активностите на програмата за децентрализирана соработка, следната активност која се реализираше на територијата на Пелагонискиот регион беше одржување на состанок за формирање на регионална културна мрежа.

Macedonian

Македонска делегација за култура во посета на Долна Нормандија

Во рамките оската за „Културни политики„ во периодот од 26-ти до 30-ти јуни  2012 година, се реализираше официјална работна посета на неколку општини и културни институции од областа на заливот Мон Сен Мишел.  Основна цел на оваа работна посета беше да се размени знаење и добра практика во локалното владеење (самоуправува) на општините и во работењето на јавните културни институции од двете територии, со фокус на работата и организацијата на културниот сектор и неговата интерсекторска соработка со секторот за турузам, согласно постоечките јавни политики и програми.

Macedonian

Областа Мон Сен Мишел и Пелагонија се поврзуваат преку културата

Во периодот од 26 до 30 јуни 2012 година, во рамките на Oската “Културни политики” претставници од Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата - Локомотива и од Пелагонискиот регион ќе заминат на студиска посета на неколку градови од Областа Мон Сен Мишел.
Macedonian

Воспоставување на регионална културна мрежа во Пелагонискиот регион

Во рамките на оска 4 „Културни политики“, како дел од децентрализираната соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Македонија, Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата – Локомотива организираше работилница на тема „Проект менаџмент и стратешко планирање“ од 7 до 10 мај во Битола. На работилницата учествуваа стручни лица од Битола, Прилеп, Ресен, Кривогаштани, Долнени, Демир Хисар, Крушево, Новаци, како и два српски експерта –Кристина Кујунџиќ и Маријана Цветковиќ-Марковиќ. 

Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“