e premte 22 qershor 2012

Agjenda

Gjeni gjitha evenimentet e organizuara në fusha të ndryshme të veprimit të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë.

Evenimente të përfunduara

• Prej 28 qershor 2010 deri më 3 korrik 2010 - Mavrovo (Macédoine)
• Prej 6 prill 2010 deri më 1 korrik 2010 - Maqedoni
•30 prill 2010 - Livarot (Normandisë)
• Prej 31 mars 2010 deri më 31 mars 2010 - Normandia e Poshtme
• Prej 3 mars 2010 deri më 4 mars 2010 - Shkup, Maqedoni
•5 shkurt 2010 - Paris (75019)
•6 dhjetor 2009 - Shkup, Maqedoni
• Prej 30 nëntor 2009 deri më 6 dhjetor 2009 - Kaen
• Prej 2 dhjetor 2009 deri më 3 dhjetor 2009 - Shkup, Maqedoni

1 | 2 | 3 | 4

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA