e premte 22 qershor 2012

Agjenda

Gjeni gjitha evenimentet e organizuara në fusha të ndryshme të veprimit të bashkëpunimit të decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë.

Evenimente të përfunduara

• Prej 20 tetor 2009 deri më 21 tetor 2009 - Caen (Normandia e Poshtme, Francë)
• Prej 23 shtator 2009 deri më 26 shtator 2009 - Sarajevë (Bosnje dhe Hercegovinë)
•23 shtator 2009 - Caen (Normandi e Poshtme, Francë)
• Prej 22 septembre 2009 deri më 23 septembre 2009 - Mavrovë (Maqedoni)
• Prej 17 shtator 2009 deri më 18 shtator 2009 - Ohër (Maqedoni)

1 | 2 | 3 | 4

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA