e premte 22 qershor 2012

5- Turizmi i qëndrueshëm dhe trashëgimia


>> Agjenda

>> Risitë e bashkëpunimit
15 gusht 2010
Maqedoni

Sipas mendimit të kompetentëve, tursitët nuk duhet t’i vizitojnë fshatrat vetëm për të ngrënë dhe pastaj të kthehen menjëherë, porse qëndrimi i tyre duhet të jetë krejtësisht i organizuar me qëllim që ata të munden t’i shijojnë shëtitjet, të vizitojnë vende të ndryshme dhe të kenë mundësinë të marrin pjesë në aktivitetet e banorëve lokalë.


>> Risitë e Normandisë së Poshtme
18 qershor 2010
Vecer

Si destinacion turistik i parë në botë, Franca, e bën të disponueshme, për një periudhë të gjatë, përvojat e tij në zhvillimin e trashëgimisë kulturore dhe të historisë së Maqedonisë dhe nxitja e zhvillimit të turizmit. shorelines mungesë, Maqedonia duhet të luajnë kartën e turizmit alternativ dhe të përpiqen të gëzojnë të qëndrueshme dhe më të madhe të këtij burimi ekonomik, ekspertë të turizmit tha frëngjisht. Që disa kohë fokusi është në qytetin e Tetovës dhe të malit Shar, natyra e të cilit ka ndryshuar grupin e mbresëlënëse të turistëve francezë të cilët e vizituan.


>> Risitë në Maqedoni
Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA