e premte 22 qershor 2012

Kontakte

Ne lidhje ma faqen e bashkëpunimit në mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, mund të kontaktoni Courrier des Balkans në Francë dhe Courrier de la Macédoine/Glasnikot në Maqedoni.

- Courrier des Balkans
Gabrielle Naudé Përgjegjëse për misionet
Tel: +33 9 50 72 22 26
Posta elektronike:gabrielle.naude@courriers.info

- Courrier de la Macédoine/Glasnikot
Ilinka Gicova
Kordinatore
Tel: +389 2 30 72 040
Posta elektronike: glasnikot@yahoo.com

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA