e premte 22 qershor 2012

Risitë në Maqedoni

Gjeni risitë e fundit për Maqedoninë. Me Courrier des Balkans, gjeni artikujt më të mira të shtypit maqedonas, të përkthyera në gjuhën frënge dhe redaktuara nga Courrier de la Macédoine, dhe të publikuara në internet faqen e Courrier des Balkans (në frëngjisht).

1 prill 2010

"Pranvera Ballkanike’’ e gjashtë, e cila do të nderojë deri më 28 majin e ardhshem kulturën maqedonase, është hapur me koncertin e Esma Redzepova.

14 tetor 2008
European Union - Delegation of the European Commission in Skopje

Gjatë një konference që u mbajt sot në Shkup, u prezantua projekti për mbështetje të menaxhimit të financave publike në komuna. Ky projekt do t’u sigurojë mbështetje njësive për vetëqeverisje lokale të cilat nuk i kanë plotësuar ose sapo i kanë plotësuar kriteret financiare për të hyrë në fazën e dytë të decentralizimit. Projekti 12 mujor ka për qëllim të përforcojë kompetencat dhe kapacitetet e komunave të synuara në fushën e menaxhimit financial publik me qëllim që ato të plotësojnë sfidat e procesit të decentralizimit fiskal në mënyrë efektive.

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA