Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Координација Subscribe to RSS - Координација

Macedonian

Баруф оркестар – француска музика од Балканот и Источна Европа во Македонија

Баруф Оркестар е невообичаена група со оригинална визија. Оваа група на музичари иако доаѓа од Каен, од францускиот регион Долна Нормандија, се вбројува во музичката традиција од Централна и Источна Европа. Нивна цел е да придонесат во зачувувањето на традиционалното музичко наследство кое потекнува од Балканот преку исполнување и ширење на таа народна музика во Долна Нормандија. Нивната работа опфаќа голем број на размени и настапи во соработка со други музичари и музички структури од балканските земји.
 
Macedonian

Нова етапа на програмата за децентрализирана соработка Долна Нормандија / Македонија

На 25 март 2014 година, во Скопје се одржа средба на македонските партнери на програмата за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија. Партнерите, Министерства, општини, здруженија на граѓани и институциите кои се вклучени во соработката, ја одбележаа новата етапа на соработка за периодот од 2013 до 2016 година.
 
Macedonian

Оглас за вработување во програмата за децентрализирана соработка: Асистент на проект

За потребите на оваа програма, бараме асистент/ка на проект кој ќе биде ангажиран/а во Канцеларијата за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија во Скопје. Асистентот/ката на проект ќе биде вклучен/а во организацијата на активностите од проектот, во координацијата и во комуникацијата помеѓу засегнатите страни на проектот. За повеќе информации : www.bn-mk.org.
Macedonian

Соработката Долна Нормандија / Македонија активна и во новата три-годишна програма на мрежата Франција-Балкан

На 9 јануари 2014 година, членовите на Програмата за мултилатерална децентрализирана соработка Франција-Балкан одржаа состанок во Париз. На средбата се дискутираше за изминатите активности во рамките на оваа соработка, но посебен акцент беше ставен на продолжувањето на соработката во следните 3 години. Повеќе од 15 претставници на локалните и регионалните власти од Франција, меѓу кои и регионот Долна Нормандија, дискутираа за начинот на кој ќе се продолжат активностите со партнерите од Југоисточна Европа.
 
Macedonian

Канцеларијата на соработката Долна Нормандија/Македонија стана акредитирана организација за европски волонтери

Канцеларијата на соработката Долна Нормандија/Македонија, претставувана од подружницата АЛДА Скопје, доби акредитација да делува како организација за испраќање, примање и координација на европскиот волонтерски сервис (ЕВС), во рамките на програмата Млади во акција. Европскиот волонтерски сервис ги промовира младите, мобилноста, активното граѓанско учество, солидарноста и неформалното образование, како и меѓукултурниот дијалог.
 
Macedonian

Партнерите од соработката Долна Нормандија/Македонија се обучуваат за партиципативната демократија

Седум претставници на локалните власти од Македонија, воедно и партнери во соработката меѓу Долна Нормандија и Македонија, учествуваа на обуката – Граѓанско учество и можности за финансирање со цел да се поддржат иницијативите за учество. Обуката, организирана од страна на АЛДА и на регионот Дона Нормандија, се одржа од 18 до 22 ноември во Стразбур.
 
Macedonian

СРЕЌНИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

Канцеларијата на соработката Долна Нормандија / Македонија од сè срце ви ги честита новогодишните празници. Секое добро!

 

 

 

Macedonian

Универзитетот на Долна Нормандија се претстави на Саемот на студии во Скопје

На 8ми ноември во Скопје се одржа салонот за студии во Франција. Овој настан, организиран од Францускиот културен институт во Скопје и Амбасадата на Франција, на младите луѓе, нивните родители, како и на македонските професори им овозможи да се сретнат со претставници на различни француски универзитети. Целта е да се добијат информации за студиските програми кои им се достапни на македонските студенти, како и информации за постапката која треба да се исполни.
Macedonian

Ликовна уметничка од Долна Нормандија на престој во Македонија

Во текот на месец  октомври, Флер Елуин,  млада ликовна уметничка од Долна Нормандија, оствари едномесечен ликовен престој во Македонија.
Ова искуство ѝ беше овозможено благодарение на финансиската поддршка на Францускиот институт во Париз и регионот Долна Нормандија.

Macedonian

Претставување на програмата за соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија во Тирана за време на заседанието на членовите на Соработката Франција-Балкан

На 24ти и 25ти октомври 2013 година, во Тирана, Албанија, се одржа второто заседание на членовите на Децентрализираната соработка Франција-Балкан. Тоа беше организирано од страна на Амбасадата на Франција во Тирана, во соработка со Делегацијата за надворешно делување на територијалните заедници при Министерството за надворешни работи (DAECT) и Француското здружение при Советот на општини и региони на Европа. Соработката помеѓу Долна Нормандија и Македонија на повеќе наврати беше презентирана во текот на овие два дена. Г.

Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“