e premte 22 qershor 2012

Risitë në Maqedoni - Action 6

14 tetor 2008
European Union - Delegation of the European Commission in Skopje

Gjatë një konference që u mbajt sot në Shkup, u prezantua projekti për mbështetje të menaxhimit të financave publike në komuna. Ky projekt do t’u sigurojë mbështetje njësive për vetëqeverisje lokale të cilat nuk i kanë plotësuar ose sapo i kanë plotësuar kriteret financiare për të hyrë në fazën e dytë të decentralizimit. Projekti 12 mujor ka për qëllim të përforcojë kompetencat dhe kapacitetet e komunave të synuara në fushën e menaxhimit financial publik me qëllim që ato të plotësojnë sfidat e procesit të decentralizimit fiskal në mënyrë efektive.

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA