e premte 22 qershor 2012
Accueil > shqip > Udhërrëfyes praktik > Agjenda > DITET E NXËNËSVE pastrehë 2009

DITET E NXËNËSVE pastrehë 2009

6 dhjetor 2009 - Shkup, Maqedoni
Centre culturel français de Skopje

E premte, 6 nëntor 2009
10-18 orë
Faqja e ushtrisë

Qendra e franceze të Bashkëpunimit “Zhan Mone” në Shkup
- CampusFrance organizoj

DITET E NXËNËSVE pastrehë 2009

Paraqitja e studimeve në Francë dhe franceze në rajonin e

Me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve dhe të sektorëve frëngjisht frëngjisht e rajonit

Informacion mbi 389 23129288 ose në faqen e internetit të Qendrës franceze për Bashkëpunim www.ccfskopje.edu.mk Jean Monnet

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA