e premte 22 qershor 2012

Ambasada e Francës në Shkup

Ambasada e Francës në Shkup
Salvador Aljende 73
1000 Skopje
Maqedonia
Tel.: +389 2 324 43 00
Faks: +389 2 324 43 13
Posta elektronike: franamba@mt.net.mk
Faqja e internetit: http://www.ambafrance-mk.org/

Selia

Telefoni: +389 2 324 4300
Faks: +389 2 324 4313
Posta elektronike: franamba@mt.net.mk
- Ekselenca e tij z. Bernard VALERO, Ambasador
- Zonja Isabelle GUISNEL, Këshilltare kryesore.
- Z. Maxime MAURICE, Sekretari kryesor.
- Z. Francisco HUEBRA RODRIGUEZ, Atashe.
- Zonja Anne-Laure CHAVY, Sekretare e Ambasadorit.
- Z. Gilles MARIE, Atashe.
- Z. Jean-Marie FLAMENC, Atashe.
- Z. Jean-Pierre ABRAN, Atashe.
- Zonjusha Adelina ISEINI, Atashe për shtyp.
- Zonjusha Jacqueline POP-ANGELOVA, Përkthim dhe Protokoll.

Departamenti konsular

Orari i punës me popullatën : prej të hënë deri të premte 9h30 deri më 12h30 dhe pasdite për takimet Konsular : M. Fabien KOPP Asistentë :
- Zonja Christine ZAGORTCHEV (Zëvendës Konsular)
- Z. Roumen ZAGORTCHEV (shërbime për francezët)
- Zonja Elisabeth POPOVSKI (kontabiliste)
- Zonja Vassilya PANDOVSKA (viza)
- Z. Predrag STERIJEVIC (viza)

Agjencia Konsulare Franceze e BITOLLËS :
Adresa: 42 rruga Maréchal Tito, 7000 Bitollë
Telefoni : +389 47 222 170 (prej orës 16h00)
Faks: +389 47 223 594
Posta elektronike: kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk
- Zonja Kaliopa Krivalsja-Stilinovic, Konsular nderi

Misioni ushtarak

Misioni ushtarake gjendet me seli në lokalet e Ambasadës së Francës në Shkup.
- Toger-kolonel Alain JULIA, atashe për mbrojtje
- Zëvendës Patrick MESQUIDA, zëvendës i atashesë për mbrojtje
- Z. Vlado RALPOVSKI, përkthyer i kontraktuar : Z. atashe i mbrojtjes
14, rue Saint Dominique
BCAC / VDD / SKOPJE
00451 ARMEES
Francë
Telefoni : +389 2 324 43 42
Faks: +389 2 324 43 39
Posta elektronike: mismil.skopje@yahoo.fr

Misioni ekonomik

- Telefoni: +389 2 324 43 09
- Faks: +389 2 324 43 11
- Posta elektronike: skopje@missioneco.org
Z. Goce MARKOV, Atashe komercial

Service de coopération et d’action culturelle

SCAC:
- Z. Johann UHRES, këshilltar për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore
- Z. Michel WILLEFERT, atashe për bashkëpunim audio-vizual
- Z. Gérard LEYZIEUX, atashe për bashkëpunim me francezët
- Z. Branko COBANOV, atashe kulturor
- Zonja Anne SEGARRA, atashe për bashkëpunim institucional, shkencor dhe teknik
- Zonjusha Claire CHASTANG, atashe për bashkëpunim universitar
- Zonja Vesna KOLESKA, asistente sektoriale

Ndihmë teknike pranë institucioneve maqedonase :
- Z. Dominique DURAND, magjistrat, ndihmës teknik pranë akademisë së gjykatësve dhe prokurorëve
- Zonjusha Marie VATELOT, lektore për aleancën franceze në Bitollë
- Z. Paul CHAMBRY, lektore për aleancën franceze në Tetovo

Qendra për kulturë dhe bashkëpunim linguistik
Adresa : Gradski Zid blok 5. BP 388. Shkup
Telefoni: +389 2 3118 503
Faks: +389 2 3118 386
Posta elektronike: ccfskopje@ccfskopje.edu.mk
Faqja e internetit : http://www.ccfskopje.edu.mk
- Z. Johann UHRES, drejtor

Bureau de coopération pour le français Biroja për bashkëpunim për francezët
- Z. Gérard LEYZIEUX, atashe për francezët
- Z. Arnaud COUTEY, koordinatori i projekteve për fushat bilinguale
- Zonjusha Suzana PESIC, përgjegjëse për fushatën CampusFrance dhe programet për bursa
- Zonjusha Arta IBRAIMI, asistente sektoriale për francezët e rinj

Librari dhe biro për manifestime kulturore
- Z. Branko COBANOV, atashe kulturor
- Zonja Olgica KRSTEVSKA-MILIVOJEVIC, bibliotekare, asistente kulturore
- Zonja Ljupka DIMOVA, përgjegjëse për librarinë dhe kurse franceze

Udhëheqja
- Z. Jean-Claude VERDIER, agjent kontabilist
- Zonja Aneta JOVANOVSKA-JORDANOVSKA

Shërbimi për Bashkëpunim Ndërkombëtar të Policisë (SCTIP)
- Z. André GRASS, Atashe për siguri të brendshme
- Zonja Anita RAMADANOVA, Asistente

Plani i internet faqes | © Conseil Régional de Basse-Normandie - Tous droits réservés
Région Basse-Normandie République de Macédoine Ministère des Affaires étrangères et européennes ALDA