Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Развој на земјоделството

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Земјоделството во Македонија претставува околу 12% од БДП, но вработува повеќе од 20% од населението. Главно се произведува овошје и зеленчук. Одгледувањето на овци е исто така доста застапено. Земјоделското производство е разновидно почнувајќи од лозарство па се до житарици. Што се однесува до сточарството, производството на млеко е на второ место во земјата. Со оглед на фактот дека е неопходно поставување на европските норми за млечното производство, двете партнер-организации работат во насока на подобрување на млечното производство преку зголемување на хигиената и квалитетот на млекото како и на подигање на свеста за работа во кооперативи.
 
Цели
• Зајакнување на капацитетите  на организациите на фармери за одржлив економски развој;
• Надминување на многубројните тешкотии со кои се среќаваат фармерите што се однесува до одржливоста на земјоделското производство;
• Зајакнување на организациите на фармери на Балканот, особено во Македонија и Косово
 
Главни активности
• Размена на искуства за јакнење на капацитетите на македонските фармери;
• Организирање на студиски посети во Франција за обука на македонските фармери;
• Организирање на годишна конференција во Македонија од мрежата на земјоделски организации на Балканот на тема кооперативи и организации на фармери;
• Изработка и промоција на брошурата “различни етапи за успешна кооператива“
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Развој на земјоделство
04.03.2012
Француските фармери од АФДИ, г. Ришар Деминик и г-ѓата Одил Лебарбеншон, ја посетија Македонија во периодот од 27ми февруари до 4ти март 2012. Работната мисија ја започнаа во Скопје, со учество на „Балканската конференција за управување со кооперативите во услови на пазарна економија“, која се одржа на 28ми февруари. Пред присутните фармери и новинари од Македонија и Косово, француските фармери ја претставија соработката меѓу АФДИ и ФФРМ.
 
>>>
Вести од соработката | Развој на земјоделство
24.02.2012
По повод „Балканската конференција за управување со кооперативите во услови на пазарна економија“, во периодот од 27ми февруари до 4ти март, во Македонија ќе престојува француската делегација на фармери, во рамките на оската развој на земјоделството.
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“