Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Развој на земјоделството

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Земјоделството во Македонија претставува околу 12% од БДП, но вработува повеќе од 20% од населението. Главно се произведува овошје и зеленчук. Одгледувањето на овци е исто така доста застапено. Земјоделското производство е разновидно почнувајќи од лозарство па се до житарици. Што се однесува до сточарството, производството на млеко е на второ место во земјата. Со оглед на фактот дека е неопходно поставување на европските норми за млечното производство, двете партнер-организации работат во насока на подобрување на млечното производство преку зголемување на хигиената и квалитетот на млекото како и на подигање на свеста за работа во кооперативи.
 
Цели
• Зајакнување на капацитетите  на организациите на фармери за одржлив економски развој;
• Надминување на многубројните тешкотии со кои се среќаваат фармерите што се однесува до одржливоста на земјоделското производство;
• Зајакнување на организациите на фармери на Балканот, особено во Македонија и Косово
 
Главни активности
• Размена на искуства за јакнење на капацитетите на македонските фармери;
• Организирање на студиски посети во Франција за обука на македонските фармери;
• Организирање на годишна конференција во Македонија од мрежата на земјоделски организации на Балканот на тема кооперативи и организации на фармери;
• Изработка и промоција на брошурата “различни етапи за успешна кооператива“
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Развој на земјоделство
22.02.2013
Во рамките на децентрализираната соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, претставници од француската организација на Француски земјоделци и меѓународен развој АФДИ од Долна Нормандија беа на посета во Македонија со цел да остварат средба со претставници на Федерацијата на фармери на Република Македонија - ФФРМ. Целта на средбата беше да се прецизираат активностите предвидени за оваа трета година од проектот како и да се превидат  активностите за идната тригодишна соработка за периодот 2013-2016 година.
 
>>>
Вести од соработката | Развој на земјоделство
17.10.2012
По работилниците за подобрување на хигиената и квалитетот на млекото, организирани во рамките на оската „Развој на земјоделство“, беше составена и објавена брошура за хигиена на млекото на македонски јазик.
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“