Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Туризам Subscribe to RSS - Туризам

Macedonian

Прирачник за подготовка на локална стратегија за развој на туризмот

ЦИРа во период од 29 до 31 август 2013 година, во Охрид, заедно со своите партнери од од Областа на Заливот Мон Сен Мишел, спроведе обука за „Креирање на стратегија за туризам на локално ниво“. Резултатите од оваа обука се објавени во соодветна публикација која ќе послужи како прирачник за нејзина имплементација.
Документот можете да го преземете тука.
Macedonian

„Креирање на стратегија за туризам на локално ниво” во Охрид

Врз основа на спроведената проценка за можностите, условите и капацитетите на општините од Југозападниот Плански регион за развивање на стратегија за туризам, ЦИРа во период од 29 до 31 август 2013 година, во Охрид, спроведе обука за „Креирање на стратегија за туризам на локално ниво“. Обуката беше спроведена од страна на Македонски експерти за локален и регионален развој, од ЦИРа, г. Зоран Стојковски, извршен директор и г. Зоран Стефановски, директор за финансии и развој.
Macedonian

Размена на искуства – работна посета во Областа на Заливот Мон Сен Мишел

Во периодот од 12 до 16 јуни 2013 година, во рамките на оската „Туризам“ претставници од Центарот за институционален развој – ЦИРа беа во работна посета на Областа Мон Сен Мишел од  Долна Нормандија. Целта на посетата беше развивање и подготовка на Стратегијата за развој на туризмот во југозападниот плански регион во Македонија. Во текот на тридневната посета, експертите од ЦИРа заедно со туристичките работници од Областа Мон Сен Мишел направија целосен преглед на извештајот од проценката на капацитетите на општините од Југозападен плански регион.
Macedonian

Туризмот, важна компонента за локалниот и регионалниот развој

На 28 мај 2013 година, во Скопје, се одржа работна средба меѓу делегацијата на Областа Мон Сен Мишел од Долна Нормандија и организацијата ЦИРа. На средбата двете делегации зборуваа за развојот на туризмот на локално и регионално ниво, со посебен осврт на изработка на стратегија за туризам за Југозападниот регион на Македонија.
 
Macedonian

Заедничко градење на стратегија за туризмот: искуство од Нормандија

Во рамки на Оската „Туризам“, Центарот за институционален развој – ЦИРа и Регионалниот совет на Долна Нормандија организираа втора мисија во Регионот Долна Нормандија од 8 до 13 мај. Македонската делегација, составена од претставници на Министерството за локална самоуправа, Центарот за развој на југозападниот дел на Македонија на Македонија, Туристичката комора на Македонија, хотелскиот сектор и експерти од ЦИРа, имаше можност да се сретне со претставници на туризмот од Долна Нормандија.

Macedonian

Запознавање со секторот за туризам во Долна Нормандија

Македонска делегација ќе ја посети Долна Нормандија од 8 до 15 мај со цел подобро да се запознае со работата на секторот за туризам во регионот. Делегацијата, составена од претставници од различни македонски туристички организации: Министерство за локална самоуправа, Центар за развој на Југозападниот регион на Македонија, Туристичка комора на Македонија и други, ќе се сретне со повеќе претставници на туризмот од Долна Нормандија од Каен и од областа Земјите на Заливот.
 
Macedonian

Истражувачка мисија во Долна Нормандија

Од оваа година со нов концепт, оската 5 на децентрализираната соработка е фокусирана врз развојот на туризмот во Македонија. Како и изминатите години, македонскиот партнер во оваа оска – ЦИРа, ќе соработува со Секторот за туризам од Регионалниот совет на Долна Нормандија.
Macedonian

Обука и размена на искуства за употреба на природни материјали во реновирање на традиционалната градба

Во периодот од 4ти до 8ми јули, француски и македонски професионалци и експерти во областа на реставрација и реновирање на традиционалните градби, организираа обука во Пон Фарси, во Долна Нормандија. Обуката беше организирана од страна на Savoir Faire et Découverte во рамките на техничките активности со ЦИРа. Групитe на експерти, студенти и ентузијасти ги разменија своите искуства во градењето со природни материјали.
Macedonian

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“