Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Zhvillim të bujqësisë Subscribe to RSS - Zhvillim të bujqësisë

Albanian

Fermerë maqedonas për vizitë në Kosovë

Më 12 gusht 2013, Federata e Fermerëve e Republikës së Maqedonisë organizoi një vizitë studimore për fermerët maqedonas në Kosovë. Vizita ishte organizuar në bashkëpunim me IADK (Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë). Në vizitën studimore morën pjesë 13 fermerë nga rajoni jugperëndimor dhe Shkupit të Maqedonisë. Vizita kishte për qëllim të shkëmbehen eksperienca në pjesën e mirëmbajtjes së higjienës në fermë dhe ushqimi i drejtë i bagëtisë.

Albanian

Cilësia e qumështit – prioritet i vitit të pestë të bashkëpunimit mes fermerëve

Fermerët francez nga AFDI, z Rishar Deminik dhe z-nja Odil Lebarbenshon kanë vizituar Maqedoninë gjatë periudhës 27 shkurt deri 4 mars 2012. Misionin e tyre e filluan në Shkup, me pjesëmarrje në “Konferencën Ballkanike për Menaxhimin e Kooperativave në kushte të ekonomisë tregtare”, që ishte mbajtur më 28 shkurt. Para fermerëve të pranishëm dhe gazetarëve nga Maqedonia dhe Kosova, fermerët francez prezantuan bashkëpunimin mes AFDI dhe FFRM-së. 

Albanian

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”