Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Развој на земјоделството

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

 
 
Земјоделството во Македонија претставува околу 12% од БДП, но вработува повеќе од 20% од населението. Главно се произведува овошје и зеленчук. Одгледувањето на овци е исто така доста застапено. Земјоделското производство е разновидно почнувајќи од лозарство па се до житарици. Што се однесува до сточарството, производството на млеко е на второ место во земјата. Со оглед на фактот дека е неопходно поставување на европските норми за млечното производство, двете партнер-организации работат во насока на подобрување на млечното производство преку зголемување на хигиената и квалитетот на млекото како и на подигање на свеста за работа во кооперативи.
 
Цели
• Зајакнување на капацитетите  на организациите на фармери за одржлив економски развој;
• Надминување на многубројните тешкотии со кои се среќаваат фармерите што се однесува до одржливоста на земјоделското производство;
• Зајакнување на организациите на фармери на Балканот, особено во Македонија и Косово
 
Главни активности
• Размена на искуства за јакнење на капацитетите на македонските фармери;
• Организирање на студиски посети во Франција за обука на македонските фармери;
• Организирање на годишна конференција во Македонија од мрежата на земјоделски организации на Балканот на тема кооперативи и организации на фармери;
• Изработка и промоција на брошурата “различни етапи за успешна кооператива“
 

 

Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Развој на земјоделство
11.06.2013
Во периодот од 14 до 20 мај 2013, македонска делегација на фармери од ФФРМ оствари работна посета во Франција, односно во Долна Нормандија. Делегацијата составена од тројца учесници, беше составена од двајца сопственици на пилот фармите со кои се работи во Македонија и од еден техничар за млеко. Во текот на 5-дневната посета која главно се одвиваше на терен, македонските фармери имаа можност да разменат голем број на искуства и идеи со француските земјоделци и експертите од областа на производството на млеко.
 
>>>
Вести од соработката | Развој на земјоделство
13.05.2013
Фармери и техничари за млеко од Македонија ќе ја посетат Франција во периодот од 14-20 мај 2013 година. Сопствениците на пилот фармите со кои што ФФРМ работеше и во претходниот период  и еден техничар за млеко се дел од делегацијата на земјоделци кои ќе ги посетат фармите во Долна Нормандија.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“