Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Lajme nga Normandia e Poshtme Subscribe to RSS - Lajme nga Normandia e Poshtme

Albanian

Lajme nga Normandia e Poshtme

Njohje për aktivitetet e realizuara me sukses mes Dibrës dhe If

Festivali “Teatri shqiptar në Maqedoni” u mbajt për herën e njëmbëdhjetë, në tetor të vitit 2012, në Dibër. Me këtë rast, grupi teatral nga qyteti i vëllazëruar, If është thirrur të merr pjesë në festival me një shfaqje të tyre. Veç grupit teatral nga If, në festival janë paraqitur edhe grupe teatrale nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe SHBA-ja. Grupi teatral nga If morri pjesë në festivalin me shfaqjen “Edhe krahët e mi janë të shkoqur sikur letër” dhe fitoi çmimin e veçantë. 
 
Albanian

Delegacioni nga Flori, Normandi e Poshtme u njoftua me Komunën e Karposhit

Një delegacion pesë anëtarësh kryesuar nga kryetari i komunës Flori në Orn, Mark Leser, prej 5 deri 9 korrik ishte në vizitë të komunës së Karposhit. Delegacioni ishte zyrtarisht e pranuar nga kryetari i Komunës së Karposhit, Stevço Jakimovski. Gjatë takimit më të gjatë, dy kryetarët shprehën dëshirë të sinqertë për bashkëpunim në më shumë fusha siç janë zhvillimi ekonomik lokal, rinia, kultura, zhvillimi i qëndrueshëm (transport, infrastrukturë dhe ekologji) si dhe demokraci (demokraci lokale dhe barazia gjinore).

Albanian

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”