Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

FFRM-ja publikoi broshurë për higjienën e qumështit

Printer-friendly versionSend to friend

Pas punëtorive për përmirësimin e higjienës dhe cilësisë së qumështit, të organizuara në kuadër të boshtit “Zhvillimi i Bujqësisë”, ishte përpiluar dhe publikuar broshura e parë për higjienë të qumështit në gjuhën maqedonishte.
Broshura është synuar për 300 anëtarët e FFRM-së të angazhuar në procesi e prodhimtarisë së qumështit. Qëllimi i broshurës është të sigurohen këshilla për përmirësimin e higjienës së qumështit, të përmblidhen rekomandimet që ekspertët i kanë dhënë gjatë punëtorive dhe të jepet mbështetje prodhuesve të qumështit për të prezantuar praktika të reja për higjienën dhe cilësinë e qumështit.
Për të lexuar broshurën, vizitoni ueb faqen e FFRM-së:  ffrm.org.mk

Albanian
17/10/2012

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”