Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Оска на соработка: Туризам

Printer-friendly versionSend to friend

Носители на проектот

Настан кој ја одбележа претходната година е физибилити студијата за соработка во областа на туризмот во јули 2011 година. Оваа студија имаше за цел да развие институционална соработка во областа на туризмот Регионалниот Совет на Долна Нормандија и Југозападниот плански регион во Македонија. Соработката во доменот на туризам е значајна за развивање на способностите на локалните чинители од јавниот и приватниот сектор. Таа е исто така битна за поттикнување на развојот на туризмот на Југозападниот Регион. 
 
 
За полесно одвивање на соработката, оваа година се воведува на нова оска „Туризам“ која се базира на веќе постигнатите резултати од поранешната оска „Одржлив туризам“. Во оваа оска ќе се работи на создавање на стратегија за развој на туризмот во Југозападниот плански регион и јакнење на капацитетите на локалните власти во областа на развој на туризмот.
 
Macedonian

Најнови вести

Вести од соработката | Туризам
20.06.2013
Во периодот од 12 до 16 јуни 2013 година, во рамките на оската „Туризам“ претставници од Центарот за институционален развој – ЦИРа беа во работна посета на Областа Мон Сен Мишел од  Долна Нормандија. Целта на посетата беше развивање и подготовка на Стратегијата за развој на туризмот во југозападниот плански регион во Македонија. Во текот на тридневната посета, експертите од ЦИРа заедно со туристичките работници од Областа Мон Сен Мишел направија целосен преглед на извештајот од проценката на капацитетите на општините од Југозападен плански регион.
>>>
Вести од соработката | Туризам
03.06.2013
На 28 мај 2013 година, во Скопје, се одржа работна средба меѓу делегацијата на Областа Мон Сен Мишел од Долна Нормандија и организацијата ЦИРа. На средбата двете делегации зборуваа за развојот на туризмот на локално и регионално ниво, со посебен осврт на изработка на стратегија за туризам за Југозападниот регион на Македонија.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“