Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Институционален развој

Printer-friendly versionSend to friend

Институционална соработка 

Програмата за децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија, започна во 2006 година, со основна цел да придонесе за развивањето на меѓународната соработка на двете територии. Се работи за единствена соработка каде еден француски регион соработува со држава, односно со Република Македонија.
 

Добро локално владеење

Зајакнувањето на локалната власт во двете територии е јадрото на овој проект. Покрај тоа што доброто локално владеење е централно во активностите спроведувани во шесте оски од страна на здруженија на граѓани, зајакнувањето на локалната власт во овој проект исто така се реализира преку низа трансверзални активности за локален и регионален развој:
 
- Поддршка на процесот на децентрализација во Македонија;
- Вклучување на градоначалници и општински советници на локално и регионално ниво во меѓународни соработки;
- Зајакнување на капацитетите на државните службеници на локално ниво од двете територии
 

Рамномерен регионален развој

Рамномерниот регионален развој претставува предизвик и за двете земји: за Франција преку територијалната реформа и за Македонија преку Стратегијата за рамномерен регионален развој.
 

 

Macedonian

Новости од Регионален развој

Вести од соработката | Координација
22.09.2014
Денес, на отворањето на Регионалните денови на културата во Пелагонија, во Битола, како дел од редовната програма ќе се одржи дискусија со Сенка Атанасова, доктор по филозофски науки и Ирена Цветковиќ, докторант по родови студии, на темата „Музеј на женски приказни”, организирана од страна на Локомотива, во соработка со дебатното кино „Контра-Кадар“.
 
>>>
Вести од соработката | Координација
19.09.2014
Делегација од областа на заливот Мон Сен Мишел беше во официјална посета на регионот Пелагонија од 16 до 18 септември.
 
Се реализираа работни средби на претставници на Мешаниот синдикат на областа на заливот Мон Сен Мишел со претставници на општини (градоначалници и советници) и културни институции од регионот Пелагонија.
 
>>>

Pages

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“