Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Më tepër për Maqedoninë

Printer-friendly versionSend to friend

Prezantimi i Republikës së Maqedonisë
REPUBLIKA E MAQEDONISË
Maqedonia është e vendosur në Gadishullin Ballkanik Qendrore të Europës Juglindore) me një sipërfaqe prej 25,713 kilometrash katrore. Shkupi është kryeqyteti dhe qyteti më i madh, dhe gjithashtu një administrativ dhe politik, ekonomik, kulturor dhe arsimor - Qendra shkencore. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë, referendumi Maqedonia shpalli pavarësinë e saj më 8 shtator, 1991. Maqedonia është një shtet multikulturor në të cilën ata jetojnë maqedonasit, shqiptarët, romët, vllehët turqit dhe të tjerët. Gjuhë zyrtare në Maqedoni është maqedonas. Në komunat ku grupet etnike të cilëve pjesëmarrja e tejkalon 20 për qind të popullatës së përgjithshme në komunë, si gjuhë zyrtare, në mënyrë plotësuese në maqedonisht, në gjuhën e atij grupi etnik. Monedha zyrtare është denari maqedonas denarë (MKD 1evro = 61).
Demografia
Sipas regjistrimi të popullsisë së vitit 2002 radhitura përgjithshme në Maqedoni është 2,022,547 banorësh banorët e cila:
Maqedonasit - 64,18%
Shqiptarët - 25,17 qind
Turqit - 3.85%
Roma - 2,66%
Serbët - 1.78%
Boshnjakët - 0.84%
Qeveria - 0.48%
të tjera - 1.04%
POZITA GJEOGRAFIKE
Vendosur në zemër të Gadishullit Ballkanik, kufijtë e tokës me Serbinë dhe Kosovën në veri, Bullgaria në lindje, Greqinë në jug dhe Shqipërinë në perëndim. Dy shtetet fqinje të Republikës së Maqedonisë i përkasin BE (Greqia dhe Bullgaria), e cila kontribuon për vendndodhjen e saj të favorshme gjeo-politike. Republika e Maqedonisë nuk ka dalje në det, por janë të vendosura në rrugët e tranzitit për shpërndarjen e mallrave nga Ballkani në perëndimore, Evropën Lindore dhe Qendrore, dhe është e lidhur me portet më të afërt, e cila em ofron mundësi për zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik me vendet fqinje.
Konturet e tokës
Relievi është kryesisht kodrinor dhe malor. Lumi më i gjatë është Vardarit 388 km (nga të cilat 301 km në Republikën e Maqedonisë) dhe më së shumti rrjedh nëpër pjesën qendrore të shtetit, në luginën më i madh është Pellagonisë që lashtat janë rritur shumë specifik në këtë rajon klimatike të kufirit jugor të Republikës së Maqedonisë shtrihen tre liqene të mëdha natyrore:
   
• Liqeni i cili është i ndarë në mes Republikës së Maqedonisë (2/3) dhe Shqipëria (1/3)
   
• Liqeni i Prespës është e ndarë në mes Republikës së Maqedonisë, Shqipërisë dhe Greqisë
   
• Dojran Liqeni është i ndarë në mes Maqedonisë dhe Greqisë
Republika e Maqedonisë është e vendosur në zonën sizmike aktive. Në të kaluarën ka ndodhur tërmete shkatërruese many, duke përfshirë tërmetit të Shkupit në vitin 1963 që shkatërroi qytetin.
HISTORIA
Që nga shek VI pes deri në rënien e Perandorisë Romake: Në kohën e Filipit II të Maqedonisë simbolit 359-336 pes) dhe birit të tij Aleksandrit të Maqedonisë simbolit 336-323 pes) shteti i Maqedonisë ka arritur zenitin zhvillimi i saj
Rebelimi XI shekull mizor kundër Perandorisë Bizantine, e udhëhequr nga Peter Delijan simbolit 1040), i nipi i Samuelit, një tjetër të udhëhequr nga George Voyteh simbolit 1072).
1392: Maqedonia ra nën dominimin e Perandorisë Osmane, e cila do të zgjasë pesë shekuj.
1893: Themelimi i Organizatës së Brendshme Revolucionare Maqedonase (VMRO) në Selanik. Objektivat kryesore: liria kombëtare dhe krijimi i shtetit të drejtave autonome.
2 gusht 1903: Kryengritja e Ilindenit udhëhequr nga banorët e Maqedonisë, e cila kërkon pavarësinë nga Perandoria Osmane. Që Maqedonia ishte pavarësia e Serbisë dhe Bullgarisë në vitin 1878, një i territorit fundit Europian të Mbretërisë. Kryengritja filloi në Ilinden dhe përfundoi dhjetë ditë më vonë me shuarjen e osmanëve që la 4.000 të vdekur. Realizuar kryesisht në qendër dhe në veri të sotëm të Republikës së Maqedonisë, në afërsi të fshatit të Ilindenit Krushevës, e cila ishte më vonë të quajtur edhe në nder të kryengritjes.
1913: Lufta e Dytë Ballkanike. Aleatët e Luftës së Parë Ballkanike filloi një luftë për dominim mbi Maqedoninë. Paqja Traktati i Bukureshtit (10 gusht 1913) të ndarë Maqedoninë mes Bullgarisë, Greqisë dhe Serbisë.
1925: Forcat Progresistichkite e lëvizjes revolucionare themeluar nga Organizata Revolucionare e Maqedonisë (United).
1940: Forcat demokratike të Maqedonisë definuar program politik për çlirimin kombëtar dhe shoqëror.
11 tetor 1941: Kjo datë shënon fillimin e luftës kundër fashizmit.
2 gusht 1944: Mbahet takimi i parë i Kuvendit Antifashist të Çlirimit Kombëtar të Maqedonisë (KAÇKM), ku përfaqësues nga Pirin dhe Maqedonia e Egjeut, të mbajtur në Shën Facebook. Ka ra një vendim për të formuar shtetin bashkëkohor dhe të ri-integrohen në Jugosllavi federale.
Prill 1945: Formimi i qeverisë së parë maqedonase. Në 45 vitet e ardhshme, Maqedonia është një nga gjashtë republikave që përbënin federatën jugosllave.
8 shtator 1991: Referendumi për Pavarësinë e Republikës së Maqedonisë. Pas shpërbërjes së federatës jugosllave, Maqedoni, në vitin 1991, me referendum shpallet shtet i pavarur, sovran dhe të pavarur.
17 nëntor 1991: kalimin Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.
2001: tension i fortë etnik të ndikojë në vendin, i cili theksoi rëndësinë e popullsisë shqiptare, e cila është pjesa më e madhe në disa pjesë të vendit dhe që kërkojnë pushtet më të madh. Më 13 gusht të njëjtin vit ka nënshkruar Marrëveshjen Kornizë të Ohrit në mes të palëve, atëherë më të mëdha politike dhe përfaqësues të veçantë të BE dhe SHBA e cila i dha fund konfliktit etnik gjashtë-mujor në vend. Marrëveshja rregulluar të drejtat e pakicave në Republikën. Maqedonia dhe parashikoi legjislacionit të reformës. (Shih decentralizimin)
EKONOMIA
Republika e Maqedonisë të gjitha forcat e tyre dhe potencialet lëvizur drejt zhvillimit ekonomik dhe krijimin e një mjedisi të favorshëm ekonomik. Stabiliteti gjatë makroekonomik dhe inflacioni i ulët ka mesatarisht 2 për qind në 10 vitet e fundit, vendi ka balancuar financat publike, deficitet e ulëta buxhetore, kurs këmbimi stabël dhe borxh të ulët publik është 32.5% të produktit të brendshëm bruto. Në vitet e fundit implementuar një sërë reformash në lidhje me tregun e punës dhe masave aktive për punësim, papunësia ra me rreth 4 për qind. Reformat e gjithanshme e kanë përmirësuar klimën e përgjithshme të biznesit, sepse shuma e përgjithshme e investimeve të huaja direkte në Maqedoni në periudhën prej 1998 deri 2009 është rreth 3 miliard euro. Se rezultatet e arritura në tre vitet e fundit në Maqedoni u bë një nga reformatorët më të lartë në mbarë botën, sipas të njohur "Doing Business" raport nga ana e Bankës Botërore, vuri në dukje si vend më të mirë për të filluar biznes në Evropën Juglindore. (Http :/ / www.doingbusiness.org / raporte / raporte të nënkombëtar / jug-lindje-europe)
Maqedonia është nënshkruese të marrëveshjeve shumëpalëshe të tregtisë së lirë me vendet e EFTA (2000). Dhe CEFTA (2006.), Ndërsa Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit me Bashkimin Evropian (2001)., Maqedonia ka marrë pozitë të favorshme të tregut të Bashkimi Evropian, liberalizimi i plotë për prodhimet e Maqedonisë për të hyrë në këtë treg dhe liberalizimin e produkteve të BE-së në tregun e brendshëm.
Burimi: Presidenti i Republikës http://www.president.gov.mk
TURIZMI
Produkt Turizmit e Maqedonisë është një kombinim i pasur e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, e cila është karakterizuar nga peizazh të gjerë gjerë të liqeneve dhe pamje malore, shumë nga të cilat posedojnë një distancë relative dhe paqen që rrallë mund të gjenden në shekullin e 21. Gjithashtu, Maqedonia ishte një udhëkryq për shekuj, duke sjellë me vete kulturave të ndryshme dhe besimet shpirtërore. Romakëve ndërtuar rrugët e para primitive, disa prej të cilave janë pjesë e rrugës evropiane E-75 që lidh Brukselin në Athinë, por Maqedonia edhe përkundër rëndësisë historike dhe strategjike është ende relativisht e panjohur. Destinacioni më i njohur turistik është i Ohrit dhe Liqeni i Ohrit, një nga më të vjetër në botë, të mbrojtura nga UNESCO. Zemrat Maqedonia imazhi i një destinacion turistik të njohur, në bazë të trashëgimisë kulturore dhe natyrore.
Për më shumë informacion në lidhje me Maqedoninë dhe ofertë të pasur e saj turistike:
Eksplorimi Maqedoninë
Maqedonia përjetshëm
Travel Maqedoni 2
Maqedonia mistike
Maqedonisë Dhoma e Turizmit
Burimi: Ministria e Ekonomisë, Turizmi sekotor http://www.economy.gov.mk
POLITIKA E BRENDSHME
Maqedonia është një multi-parti, shtet demokratik i bazuar në respektimin e të drejtave themelore dhe lirive të njeriut. Nga pikëpamja ekonomike, ky vend është karakterizuar nga stabiliteti makroekonomik, kursin fiks të këmbimit të lidhura me euron, një ekonomi tregu funksionale, sistem të qëndrueshëm bankar dhe financiar dhe të një klime të favorshme për investimet e huaja direkte.
Sistemi politik
Republika e Maqedonisë me referendum të shtetit në shtator 1991 ngriti një shtet sovran në bazë të demokracisë parlamentare. Pushteti ekzekutiv ushtrohet nga qeveria e udhëhequr nga Kryeministri. Kryeministri dhe ministrat e qeverisë janë zgjedhur në parlament. Ministrat janë zgjedhur me shumicë votash të deputetëve.
Legjislatura, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është i përbërë nga 123 deputetë të cilët zgjidhen çdo katër vjet. Presidenti i Republikës së Maqedonisë përfaqëson Republikën dhe shërbeu si Komandant Suprem i forcave të armatosura. Presidenti zgjidhet nga zgjedhjet direkte për një mandat prej pesë vitesh dhe mundësi për një tjetër rizgjedhjeje.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë: Ivanov (zgjidhet për 5 vjet, pas zgjedhjeve në vitin 2014)
Qeveria: Koalicioni mes VMRO - DPMNE dhe BDI (5 qershor 2011)
Kryeministri Nikola Gruevski (nga 5 korrik 2006)
Burimi: Presidenti i Republikës: http://www.president.gov.mk

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”