Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Bashkëpunim i decentralizuar Normandi e Poshtme / Maqedoni -THIRRJE VJETORE PËR PROJEKTE 2013-2014

Printer-friendly versionSend to friend
Në kuadër të bashkëpunimit mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë, shpallet një thirrje për projekte për vitin 2013-2014, për aktivitete në Normandi të Poshtme dhe Maqedoni mbi temat më poshtë:
  • Kujtime dhe pajtime  
  • Ruajtje të trashëgimisë kulturore,
  • Të drejta të njeriut.
Parakusht për fitimin e mbështetjes financiare është që projektet të parashikojnë ndikim në Normandi të Poshtme dhe në Maqedoni në sajë të temave të propozuara.
Lexo më shumë në Thirrje për projekte.
 
Albanian
29/10/2013

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”