Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

ФФРМ објави брошура за хигиена на млеко

Printer-friendly versionSend to friend
По работилниците за подобрување на хигиената и квалитетот на млекото, организирани во рамките на оската „Развој на земјоделство“, беше составена и објавена брошура за хигиена на млекото на македонски јазик.
Брошурата е наменета за околу 300 членови на ФФРМ вклучени во процесот на производство на млеко. Целта на брошурата е да се обезбедат практични совети за подобрување на хигиената на млекото, да се резимираат препораките што експертите ги дадоа за време на работилниците и да им се даде поддршка на млекопроизводителите за воведување на нови практики за хигиена и квалитет на млекото.
За да ја прочитате брошурата посетете го сајтот на ФФРМ :  ffrm.org.mk
Macedonian
17.10.2012

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“