Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Соработка Долна Нормандија / Македонија - ГОДИШЕН ПОВИК ЗА ПРОЕКТИ 2013-2014

Printer-friendly versionSend to friend
Во рамките на соработката меѓу Долна Нормандија и Македонија, се објавува повик за проекти за 2013-2014 година, за активности во Долна Нормандија и Македонија на следниве три теми:
  • Сеќавање и помирување
  • Зачувување на културно наследство,
  • Човекови права.
Предуслов за добивање на финансиска поддршка е проектите да предвидуваат импакт во Долна Нормандија и во Македонија во согласност со предложените теми.
За повеќе информации посетете ја рубриката Повик за проекти.
За сите прашања и дополнителни детали во врска со проектот треба да бидат доставени заклучно со 8 ноември 2013.
Macedonian
29.10.2013

 

© Регионален совет на Долна Нормандија – Сите права се задржаниУпотреба на името „Македонија“