Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Zyra për Bashkëpunim në RM

Printer-friendly versionSend to friend

Zyra për Bashkëpunim të Decentralizuar në Maqedoni

Adresa: bul. Aradhet Partizane 15а, 2/2
1000 Shkup, Maqedoni
Tel. +389 (0)2 6091 060
 
Biljana Zashova
Koordinator i Përgjithshëm i Programit
 
Ivana Dimitrovska
Drejtues i Zyrës për Bashkëpunim në Shkup
 
Katica Janeva
Menaxher i Projektit
 
Sanja Trpkovska
Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun 

 

Albanian

Télécharger les documents

Rajoni Normandi e Poshtme në Maqedoni: firmosja e Marrëveshjes për Vazhdim të Bashkëpunimit

11/07/2012 - 13:57

Pages

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”