Languages

  • Français
  • Македонски
  • English
  • Shqip

Pasqyrë e lajmeve – Gllasnikot

Printer-friendly versionSend to friend
 
Këtu mund të shkarkoni lajmet më të reja të shtypit maqedonas, të përgatitura dhe përkthyera nga organizata Le Courrier de la Macédoine (CdMK) /Gllasnikot në edicion elektronik. Pasqyrë e lajmeve.
Me tepër informata për Gllasnikot mund të gjeni këtu.
 
Qëndrimet e shprehura në tekstet i takojnë vetëm autorëve të tyre, jo Gllasnikot.
Fotografitë e publikuara, që shoqërojnë tekstet janë lajme origjinale ose me të drejta përkatëse të autorit.

 

Albanian

 

© Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme - Të gjitha të drejtat janë të mbajtura - Përdorim i emrit “Maqedoni”